BilgiBudur.com

Muhtar Kimdir ? Muhtarın Görevleri Nelerdir?

04.07.2020
100
Muhtar Kimdir ? Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtar Kimdir ? Muhtarın Görevleri Nedir?

Muhtar tanımı ve görevleri içinde mahallede yaşam standardını arttırmak başta gelmektedir. Muhtarın görevleri ise:

 • Muhtarlar köy ve mahalleleri yöneten kişilerdir. Muhtarların öncelikli görevi yaşam standardını arttırmaktadır.
 • Muhtarlar belediye ve öteki kamu kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesinden yükümlüdür.
 • Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ile birlikte mahalle sakinlerinin resmi evraklarını düzenlemekle de görevlidir.
 • Muhtarların vazife süresi 5 yıl olmaktadır.
 • Görevlerini yükümlülüklerine nazaran yerine getirmeyen kişiler, muhtarlar yönetimsel kurul kararları ile görevden alınabilmektedir.

Muhtarlar Hangi Görevlerden Mesuldür?

Muhtar görevleri içinde mahalle gereksinimlerine yanıt vermek bulunmaktadır. Muhtarlar seçimle görevlerine gelmektedir. Vazife süresi se 5 senedir. Köy ya da mahalle sakinleri tarafınca seçilen muhtarlar, parti talibi olmamaktadır. Muhtarlar, köy ya da mahalle ile ilgili karar aldığında, halkın belirlediği azalar ile bu seçimi yapabilmektedir. Genel olarak köylerde muhtar olarak vazife meydana getiren kişiler, imece usulü karar vermektedir. Muhtarın verdiği kararlara itiraz da edilebilir. Bu şeklinde durumlarda yüksek mülki amirleri kaymakam ve valiler kararın bozulmasına hükmedebilir. Mahalle muhtarı ve köy muhtarları içinde vazife farklılıkları da bulunmaktadır.

Kimler Muhtar Olarak Seçilebilir?

Muhtar olarak seçilebilecek kişiler belirli kriterlere nazaran belirlenmektedir. Mahalle ya da köyde ikamet eden vatandaşların yaşam standardını arttırmak suretiyle seçilen muhtarlar, halkın rızası ve oyları ile seçilmektedir. Muhtarların seçilmesi için belirlenmiş beyanatların belirlenmesi gerekmektedir. Muhtar olmak için lüzumlu olan şartlar:

 • Muhtarın TC vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Muhtarın adaylığını koyduğu mahalle ya da köy sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Muhtarların 25 yaşını tamamlaması gerekmektedir.
 • Bu kişilerin yüz kızartıcı suçları işlememiş olması gerekmektedir.
 • Vatandaşın minimum ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.
 • Devlet kurumlarında emek harcamayı engelleyecek suçların işlenmemiş olması gerekmektedir.

Muhtarlar Iyi mi Seçilir?

Muhtar seçimi oy ile yapılmaktadır. Muhtarlar mahalle ya da köylerdeki yaşam standardını arttırmayı sağlayacak kişilerdir. Köy ya da mahallede ikamet eden vatandaşların ortak gereksinimlerini belirlemekle görevli olmaktadır. İmece usulu emek harcayarak mahallede ikamet eden vatandaşların yoksulluklarını bitirme ve sorunları çözme şeklinde yükümlülükleri bulunmaktadır. Muhtarlık seçimleri her 5 senede bir yapılmaktadır. Meydana getirilen seçimlerde muhtarların siyasal partiler ile ilgisi olmaması gerekmektedir. Gizli saklı oy kullanım usulüne nazaran muhtar seçimleri yapılmaktadır. Muhtarlar için oy kullanan vatandaşların oyları sayılmaktadır. Peşinden yeni muhtar belli olmaktadır.

Mahalle Muhtarının Görevleri Nedir?

Mahalle muhtar görevleri köy muhtarlarından farklıdır. Muhtarın görevleri:

 • Mahalle muhtarları, mahallede ikamet eden kişiler için ilmühaberleri düzenlemelidir.
 • Nüfus kağıt işlemleri için lüzumlu olan belgeleri düzenlemelidir.
 • Cadde, sokak ve mahallede bulunan tüm levhaların kontrollerini yapmakla görevlidir. Hasarlı levhalarda belediyeye durumu bildirmelidir.
 • Mahalle kapsamında salgın, bulaşıcı hastalıklar söz konusuysa bu durumu lüzumlu bölgelere bildirmelidir.
 • Askerlik şeklinde mecburi dönemlerde tebligatları hazırlamalıdır.
 • Mahallede ikamet eden engelli, yoksul ya da kimsesiz vatandaşlara yeşil kart verilmesi için destek olmalıdır.
 • Sandık seçim listesinin yanı sıra askerlik çağlarında olan vatandaşların kimlik çizelgelerini de askıya almakla yükümlüdür.
 • Seçim kurulları kapsamında sıhhat ocakları ve sıhhat merkez kurulları için karşılık tespit komisyonlarına iştirak etmesi gerekmektedir.
 • Mahalle muhtarları seçmen kağıtlarının dağılması da muhtarların sorumlulukları arasındadır.

Muhtarların İhraç Edilmesi Iyi mi Olur?

Muhtarın ihraç edilmesi yasalar kapsamında belirlenmiştir. Buna nazaran ihraç sebepleri ise:

 • Muhtar ve ihtiyat kurul görevlerinin yerine getirilmemesi ya da yüz kızartıcı suçlar işlemesi durumunda ihraç edilmektedir. Muhtarın ihraç edilmesi halinde sonucu vali yada kaymakam vermektedir.
 • Muhtar görevlerini dikkatsizlik ediyorsa ya da değişik suçlar kapsamında yürütülen tüm yönetimsel ve adli soruşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırılmaktadır. Muhtarın görevden uzaklaştırılması için sonucu İçişleri Bakanlığı vermektedir.
 • Muhtarlık seçiminden ilkin kişinin yüz kızartıcı suçlar işlemesi ya da terör suçlarına iştirak etmesi şeklinde durumların tespit edilmesi halinde görevden alınmaktadır. Bu aşamada seçim tutanakları iptal edilmektedir.
 • Muhtar olduktan sonrasında görevlerini kötüye kullandığı tespit edilen kişiler, görevden alınmaktadır. Bu aşamada kabahat işleyen ya da yargı giyen muhtarlar vali ya da kaymakamlar tarafınca görevden alınmaktadır.

Köy Muhtarlarının Görevleri Nedir?

Köy muhtarlarının görevleri mahalle muhtarlarından daha farklıdır. Köy muhtarlarının yasalarca belirlenmiş olan görevleri ise:

 • Hükemet tarafınca düzenlenen kanunlardan halkı ve köyde yaşayan sakinleri haberdar etmesi gerekmektedir.
 • Köy muhtarının öncelikli görevi ise köyün dirlik ve düzenini sağlamaktır.
 • Köyde yaşanabilecek şüpheli durumlarda karakol ya da jandarmaya data vermek sorumluluğundadır.
 • Köyde yaşanmış olan doğum, ölüm ya da evlilik durumlarını kayda almaktadır.
 • Köye yaşanabilecek organik afetler ya da yangın durumlarında köy halkını ve yetkilileri bilgilendirmelidir.
 • Seçim olacağı süre sandık seçim kuruluna yardım etme yükümlülüğü köy muhtarındadır.
 • Muhtar, vazife almış olduğu köyde yaşanabilecek salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar mevzusunda halkı bilgilendirmeli ve lüzumlu durumlarda yetkilere data vermelidir.
 • Seçim zamanı vardığında köy halkına seçmen kağıtlarını iletmelidir.
 • Mahallede ikamet eden vatandaşların ilmühaber verme sorumluluğuna haizdir.
 • Nüfus kağıdını yitirmiş olan vatandaşların tekrardan nüfus cüzdanı çıkarması için lüzumlu belgeleri hazırlar. Hem de yapılacak şeyler hakkında da köy halkını bilgilendirir.
 • Mahalle ya da köylerde yapılacak olan tüm hizmetlerden halkı haberdar etmelidir.
 • Hastanelerde yeşil kart hizmetlerinden yararlanacak olan köy vatandaşlarını belirlemekle yükümlüdür.

İhtiyar Meclisi Görevleri Nedir?

İhtiyar meclis görevleri köy muhtarına yardım etmesi için düzenlenmiştir. İhtiyar meclisi, haftada bir kez toplanıp köydeki görevleri konuşmaktadır. İhtiyar meclisini toplantıya çağıran ise köy muhtarı olmaktadır. İhtiyar meclisi, köy işlerini ehemmiyet sırasına nazaran düzenlemektedir. Köyde yapılacak olan işlemler muhtarla birlikte ehemmiyet sırasına nazaran tamamlanmaktadır. Öncelikli olarak tamamlanması ihtiyaç duyulan sıhhat ve yol işlemleri ön plana alınmaktadır. Yakınma olması durumunda kaymakam ya da valiler muhtar ve yaşlanmış heyeti işlerine karışabilir. Bu kişileri görevden uzaklaştırma sorumluluğu ise vali ve kaymakamlarda bulunmaktadır.

Muhtarlar Hangi Kurumlara Bağlıdır?

Muhtarın bağlı olduğu kurumlar yasalar kapsamında düzenlenmiştir. Mahalle ve köyler, muhtar ve yaşlanmış heyeti tarafınca yönetilmektedir. Belediye içinde mahallelerin kurulması ya da birleştirilmesi ise vali ve kaymakam sonucu ile yapılmaktadır. Muhtarlar, mahalle sakinlerinin katılımları ile vatandaşların gereksinimlerini belirlemek durumundadır. Mahallenin yaşam kalitesinin arttırılmasının yanı sıra ilgili kuruluşlara rapor verme görevi de muhtarlardır. Kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç duyulan dönemlerde yetkililere rapor hazırlamak muhtarların görevleri içinde bulunmaktadır. Belediyeler, muhtarlar tarafınca bildirilen gereksinimleri da karşılamakla yükümlüdür. Muhtarlar, kaymakamlıklara bağlı olarak iş yapmaktadır. Muhtarlar köy tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Muhtarların vazife süresi ise 5 senedir. Bu süre kapsamında muhtar köye ilişkin kararlarını da 4 azası ile birlikte almak durumundadır. Muhtarın görevleri özetlemek gerekirse:

 • Muhtarlar mahallede yaşayan yoksul ya da engelli vatandaşları için yeşil kart çıkartmalıdır.
 • Vatandaşların evlilik ya da askerlik şeklinde durumlarını kayıt altına almalıdır.
 • Seçim zamanında seçmen kağıtlarını mahalle yaşayanlarına dağıtmalıdır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.