Toprak Analiz 2023 Desteklemesi Nasıl Alınır? Ne Zaman Ödenecek?

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca her yıl olduğu benzer şekilde bu yıl da çiftçilerimiz destekleniyor. Bilhassa üretim faaliyetlerinin hızlanması, verim alınması, çiftçilerimizin işletme giderlerinin en aza indirilmesi ve tarımsal anlamda kalkınmak adına hükumet eli çiftçilerimize belirlenen tutarlarda destek verilmektedir. Resmi Gazete’de 9 Kasım 2021 tarihindeki 2021/46 sayılı tebliğ numarası ile yayınlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında çiftçilerimize mazot gübre, toprak analizi, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum, iyi tarım uygulamaları benzer şekilde mevzular için destekleme ödemesi yapılacaktır.

Toprak Analizi Nedir? Iyi mi Yapılır?

Toprak analizi, tarımsal etkinlik için çiftçilerimiz tarafınca kullanılacak olan arazilerin verimlilik seviyelerinin ortaya çıkması adına meydana getirilen bir araştırma çalışmasını ifade etmektedir. Tohumun kalitesi kadar üretimden verim alınabilmesi için toprağın da kaliteli olması gerekmektedir. Çiftçilik zor ve meşakkatli işlerden bir tanesidir. Bu işle geçimini sağlamaya çalışan fazlaca fazla aile olsa da üretim yapmak için de bir o denli kaynağa gerekseme vardır. Tabiri caizse ekmeden biçilmez. İşte bu verimlilik düzeyinin tespit edilmesi amacı ile ekim dikim yapılacak olan alandan bir miktar toprak örneği alınır. Bu toprak örneğine numune adı verilmektedir. Arazinin geniş alanlarına yayılan toprak türü aynı olduğundan dolayı tek bir numune almak kafi olacaktır. Bu sebeple diğeri kısımların incelenmesine gerek kalmamıştır.

Tarlanın verimi açısından toprak analizi büyük önem taşımaktadır. Meydana getirilen denetim sonucunda toprakta hangi ürünlerin daha iyi yetişeceği mevzusunda fikir sahibi olmuş olmuş olmuş olursunuz. Ondan sonrasında toprağa uygun olan nebat türü için uygun gübreleme yöntemi seçilir. Toprak analizi işlemi çiftçiler için dirimsel önem taşımaktadır. Doğru gübre ve nebat türünün, zamanlama ve diğeri tekniklerin kullanılması üretimde kalite ve verimi artıracaktır. Gübre verilerek aslen bitkinin gerek duyduğu tüm gereksinimler karşılanmış olacaktır. Aslına bakarsanız devlet tarafınca verilen toprak analizi desteği mevzusu mazot ve gübre desteği başlığı altında incelenmektedir. Bundan dolayı gübre ile toprak analizi birbiri ile bağlantı konulardandır.

Çiftçilerimiz toprak analizi yapmadıklarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Toprağın azca ya da fazlaca gübrelenmesi, toprağın gereksinimleri bilinmediğinden dolayı yanlış gübreleme yapılması, bitkilerin gerekseme duydukları toprakların yanlış belirlenmesi benzer şekilde durumlar söz mevzusu olabilmektedir. Dolayısıyla çözümleme yapmak kaliteli üretimin ilk sac ayağıdır.

Devlet Toprak Analizine Destek Veriyor

Toprak analizi maliyet gerektirmektedir. Topraktan örnek alınması, laboratuvara götürülmesi, tetkiklerin yapılması ve sonuçların alınması hepsi birer maliyet gerektirmektedir. Bu amaçla bakanlık tarafınca bazı laboratuvarlara yetki verilmektedir. Ödemeler yetki verilen laboratuvarlara yapılmaktadır. Ilk olarak analizi yapılacak olan arazinin LABBİS sistemine numune bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Eğer arazinin koordinat bilgileri eksikse ya da sistem üzerine giriş yapılmadıysa ziraatçi devlet tarafınca verilen çözümleme desteğinden yararlandırılmaz. Bu destek her üretim sezonu için bir defaya mahsus olarak ödenmektedir.

Devlet Toprak Analizine Destek Veriyor

Devlet toprak analizine destek veriyor.

Mazot ve gübre desteği alan çiftçilerimizin arazilerinin 50 dönümden fazla olması halinde toprak analizi yapılması bakanlık tarafınca mecburi tutulmaktadır.  Bu sebeple 50 dekardan fazla arazisi olanların çözümleme yaptırması benzer şekilde bir şart koşuluyor. Çiftçilerimiz için bu da bir maliyet demek oluyor. Yalnız bu maliyet çiftçilerimizin lüzumlu şartları taşıması koşulu ile devlet tarafınca karşılanıyor. Bakanlık numune başına 40 TL destek veriyor.

Toprak Çözümleme Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Tebliğnamede bu destekten kimlerin yararlandırılacağı belirlenmiştir. Yetkili laboratuvarlara aşağıdaki şartların taşınması durumunda numune başına 40 TL ödeme yapılacaktır.

 • Arazi büyüklüğünün 50 dekar ve üstünde olması
 • Arazilerin ziraatçi kayıt sistemine kayıtlı olması ve bu kayıtların güncellenmesi
 • Toprak analizlerinin bakanlıkça belirlenen tarihler içinde yapılması
 • Numune alan laboratuvarın bakanlık tarafınca yetkilendirilmiş olması
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Birden fazla çözümleme yapılmış ise ilk laboratuvara ödeme yapılması gerekiyor.

Eğer parsel büyüklükleri 50 dekarın altında ise toprak analizi yapılmasına lüzum yoktur. Nadasa bırakılan araziler gübre ve toprak analizi desteklerinden yararlandırılamaz. Ilk olarak laboratuvarda çalışan teknik eleman araziye gelmiş olarak numune alır. Laboratuvarda lüzumlu incelemeler yapılır ve netice için bir doküman hazırlanmış olur. Destek alabilmek için bu dokümanın LABBİS sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. Eğer aynı parsel içinde birden fazla yetkili laboratuvar tarafınca numune alınır ve denetim yapılırsa ilk laboratuvara destekleme ödemesi yapılacaktır.

Toprak Analiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Toprak çözümleme desteğinden kimler yararlanabilir?

Ek olarak her 50 dekar için 1 kez destek verilmektedir. Sözgelişi çiftçimizin 150 dönüm arazisi var ise her 50 dönüm için destekleme ödemesi alabilecektir. Özetlemek gerekirse 40*3 = 120 TL toprak analizi parası alır. Yalnız arazinin 170 dönüm olması durumunda kalan 20 dönüm için destekleme ödemesi alamayacağından kendisine ödenecek olan meblağ gene 120 TL olacaktır. Ya da arazi 60 dekar ise bir tek 50 dönüm için 1 tane numune desteği olarak 40 TL. alınacaktır.

Müracaat İçin Lüzumlu Belgeler

Toprak çözümleme desteği için başvurular İl/İlçe Ziraat ve Orman Müdürlükleri‘ne yapılacaktır. Lüzumlu evraklar ise aşağıdaki gibidir;

 • Yetkili laboratuvar tarafınca onaylanmış Toprak Analizi Formu (tıklayarak boş şekil örneğini Word formatında indirebilirsiniz.)
 • Müracaat Dilekçesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ek olarak çiftçilerimiz bu destekle birlikte mazot ve gübre desteği için de müracaat yapıyor ise gene mazot gübre destek talep dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir.

Toprak Çözümleme Desteği Dilekçe Örneği 

……/……./2021

 ………………………………….. İl/İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüğüne   

Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildiri gereğince Ziraatçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz mevzusu Bildiri hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum ziraat arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında oluşturulan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ek olarak söz mevzusu ödemeyi Karar ve Bildiri esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı

İmza

Mozot desteği :

Gübre desteği :

Toprak çözümleme desteği :

Bu dilekçe örneğinden yararlanarak bir dilekçe hazırlayabilir, mazot, gübre ve toprak analizi desteğine başvurabilirsiniz.

2021 Mazot ve Gübre Desteği Ne Süre Ödenecek?

Bilinmiş olduğu benzer şekilde çiftçilerimize verilen destekleme ödemeleri mevzularından bir tanesi ve mazot ve gübre desteğidir. Aslına bakarsanız bu destekten yararlanan çiftçilerimiz bununla birlikte toprak analiz desteğine de müracaat yapmaktadır. Arazinin 50 dekardan fazla olması durumunda mazot ve gübre desteklerinin yanında toprak analizinin yapılması da mecburi tutulmaktadır. Mazot ve gübre desteği, havza bağlı destekleme modeli çerçevesinde desteklenen ürünlere verilmektedir. Nadasa bırakılan arazilere ise mazot desteği verilirken gübre desteği verilmemektedir.

Mazot ve gübre destekleri

Mazot ve gübre destekleri

 • Nadas : 6 TL Mazot desteği
 • Kanola, yem bitkileri, soğan, yaş çay, fındık ve diğeri ürünler için : 10 TL mazot ve desteği
 • Yağlık ayçiçeği, dane mısır, patates ve soya fasulyesi : 19 TL mazot desteği
 • Aspir : 12 TL mazot desteği
 • Nohut, mercimek, kuru fasulye : 14 TL mazot desteği
 • Çeltik, pamuk : 40 TL mazot desteği
 • Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale : 15 TL mazot desteği ve bu ürünler için gene 4’er TL gübre desteği verilecektir. Geçtiğimiz senenin başvurularını gerçekleştiren çiftçilerimize 22 Şubat ve 8 Mart 2021 tarihleri içinde Ziraat Bankası aracılığı ile ödemeler yapılmış oldu.

Yalnız devlet tarafınca verilen destekleme ödemelerinden yararlanamadıysanız ve toprak analizi yapmak, mazot ve gübre almak için finansmana gerekseme duyuyorsanız bankaların verdiği çiftçi kredilerine başvurabilirsiniz.

2021 yılları aralığında destekleme ödemesi almak için bakanlık tarafınca duyuru edilen tarihler içinde başvurularınızı yapabilir ve numune başına 40 TL destekleme ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *