Zeytin Desteklemesi 2023 Kaç Para? Ne Zaman Yatar?

Zeytin Yetiştiriciliğine Verilen Destek sunar Nedir?

Zeytin yetiştiriciliği icra eden üreticilere devlet tarafınca pek fazlaca değişik ödeme yapılmaktadır. Meydana getirilen ödemelerden faydalanacak olan kişilerin müracaat yapmaları gereklidir. Zeytincilik ile uğraşan kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca mazot ve gübre desteği, biyolojik ve biyoteknik savaşım, fark ödemesi, Organik Ziraat Uygulamaları, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, İyi Ziraat Uygulamaları desteklerinde ödeme yapılmaktadır. Bakanlığın yanı sıra zeytin üreticiliği icra eden kişilere devlet zeytin desteği alanında pek fazlaca ödeme yapmaktadır. Yetiştiricilerin desteklemeden faydalanmaları için belirlenen tarihlerde müracaat yapmaları gerekmektedir.

Zeytin Yetiştiriciliğine Verilen Destekler Nelerdir

Zeytin Yetiştiriciliğine Verilen Destek sunar Nedir

Zeytin yetiştiriciliği icra eden üreticilere geçen yıllarda destek verildiği benzer halde 2021 senesinde da destek ödemeleri yapılmaya devam edilecektir. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca “Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu” desteği verilmektedir. Destek kapsamında dekar başına 100 TL ödeme yapılmaktadır. Belirlenmiş olan destekten faydalanacak olan yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sistemine kaydının bulunması lüzumlu olup bir dekarda minimum 8 tane ağacı bulunan zeytinlik alanları kapsamaktadır.

Zeytin yetiştiriciliği ile uğraşan kişilere TKDK tarafınca da destek verilmektedir. Desteklenen sektörler içinde Bitkisel Üretim de yer verilmiştir. Bu kurum tarafınca verilen desteklemelerden yararlanmak için müracaat koşullarını sağlıyor olmak ve meydana getirilen çağrı zamanlarında belirlenmiş bir proje ile müracaat yapılması gereklidir. Gene bu desteklerden faydalanılabilmesi için destekleme kapsamına giren illerde ikamet ediyor olmanız gereklidir. TKDK tarafınca desteklenen iller tabloda verilmiştir.

1-      Denizli 15- Malatya 29- Manisa
2-      Afyonkarahisar 16- Diyarbakır 30- Yozgat
3-      Çorum 17- Kütahya 31-Mardin
4-      Ağrı 18- Elazığ 32- Van
5-      Çankırı 19- Konya 33- Mersin
6-      Aksaray 20- Erzincan 34- Uşak
7-      Çanakkale 21- Kastamonu 35- Muş
       8- Amasya 22- Erzurum 36- Trabzon
       9- Bursa 23- Kars 37- Nevşehir
      10- Ankara 24- Giresun 38- Tokat
      11- Burdur 25- Karaman 39- Ordu
      12- Ardahan 26- Kahramanmaraş 40- Şanlıurfa
      13- Balıkesir 27- Hatay 41- Samsun
      14- Aydın 28- Isparta 42- Sivas

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Ziraat ve Orman Bakanlığı verilecek desteklerin netlik kazanması adına tüm kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Zeytin bahçeleri için verilecek olan desteğe ilişkin ise Resmi Gazete‘de “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildiri” sonucunda Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca bitkisel üretime destek verilmesi adına sağlanacak desteklemeler yer verilmiştir. Bildiri’de belirtildiğine bakılırsa yetiştiricilere;

 • Mazot ve gübre desteği,
 • Organik Ziraat Desteği,
 • İyi Tarım Uygulamaları Desteği,
 • Toprak Analizi Desteği,
 • Bitkisel Üretim Gerçekleştiren Küçük Aile İşletmelerine Destek,
 • Yem Bitkileri Desteği,
 • Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği,
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği,
 • Bombus Arısı Kullanım Desteği,
 • Yurt İçi Sertifikalı Fidan/ Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,
 • Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,
 • Türkiye Ziraat Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği,
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği 

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

verilmektedir. Bu desteklerin içinde Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği de yer verilmiştir. Verilen desteklemelerinin her birinin destek ödemeleri ve koşulları birbirinden farklıdır. Birçoğunun ortak bir tek koşulu vardır. O da yetiştiricilerin üretim faaliyeti gerçekleştirdiği yerlerdeki Ziraatçi Kayıt Sistemine kayıtlarının bulunması gerektiğidir. Zeytin yetiştiriciliği icra eden kişilerin verilen desteklemelerden faydalanmaları için bir dekarlık alanda minimum 8 tane ağacının bulunması gereklidir. Zeytincilik icra eden kişilere verilen destek sunar yalnızca bu kapsamda değil Biyoteknik ve/veya Biyolojik Mücadele Destekleri içinden Biyoteknik savaşım desteği kapsamında 33 TL ödeme yapılmaktadır.

Geleneksel Zeytin Bahçesi Rehabilitasyon Desteği Şartları Nedir?

Geleneksel zeytin bahçesi rehabilitasyon desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenler bildiri sonucu ile şu şekilde belirlenmiştir;

 • Destekleme başvurusu meydana getirecek olan çiftçilerin tebliğde belirtildiğince minimum 1/5’inde, gereksinim duyulan ağaçlarda iyileştirme ve budama yapıldığını tespit ettirmesi lüzumlu olup gençleştirme ve iyileştirme adına budama icra eden çiftçilere budadıkları kısma bakılırsa destekleme ödemesi verilecektir.
 • Zeytin yetiştiricilerinin destekten yararlanmaları için üretimin gerçekleştirdiği yılda Ziraatçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra budama yapmadan evvel destek için belirtilen talep formu ile birlikte İl ve İlçe Ziraat Müdürlüğüne giderek lüzumlu tespit ve incelemeleri uygulatmaları gereklidir.
 • Gençleştirme budamasının gerçekleştirileceği Ziraatçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan zeytinlik tutum alanının minimum 5 dekar olması şartı aranmaktadır.
 • Ödenecek olan desteğe mevzu olan zeytin bahçesi için genleştirme budamasının yapılmasının arkasından İl ve İlçe Müdürlüklerince lüzumlu denetimleri sağlanarak ödemelerin tutarı belirlenecek olup “Geleneksek Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Denetim Raporu” na yazılacaktır.
 • Desteklemeden faydalanacak olan kişilerin bir dekarlık alanda minimum 8 tane ağacının bulunması da şartlar içinde bulunmaktadır.
Geleneksel Zeytin Bahçesi Rehabilitasyon Desteği Şartları Nelerdir?

Geleneksel Zeytin Bahçesi Rehabilitasyon Desteği Şartları Nedir?

Destek için belirlenmiş olan koşullar maddelerde belirtildiği gibidir. Başvurular başladığı tarihte yetiştiricilerin lüzumlu evraklar ile birlikte İl yada İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüklerine bir müracaat dilekçesi ile birlikte müracaat yapmaları gereklidir. Müracaat tarihleri sona erdiğinde meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen destek için yeni bir bildiri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Destek için belirlenmiş askı süresi 5 gün olup Kati İcmaller Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Biyoteknik ve Biyolojik Savaşım Zeytincilik Desteği

Verilen bu destek kapsamında pek fazlaca alanda kişilere çeşitli ödemeler yapılıyor. Açık alanda üretim icra eden kişilere ve örtüaltı üretim gerçekleştiren kişilere verilen toplam tutarlar birbirinden değişik olmaktadır. Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Yada Biyoteknik Savaşım Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği kararlarında belirtildiği suretiyle;

 • Örtüaltı üretimde paket toplamı için; 520 TL ödeme,
 • Açık alanda meydana gelen üretimlerde; 130 TL ödeme yapılmaktadır.

Destekleme ödemesine naturel olarak tutulan rakamlar geçen senenin Resmi Gazete sonucu ile bazı maddeler ile değişikliğe uğramıştır. Daha evvel Açık Alanda etkinlik gösterenlere paket toplamı 100 TL ödeme yapılırken uygulanan değişiklik neticesinde 130 TL olmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra Turunçgil için Biyolojik Savaşım kapsamında meydana getirilen ödemeler 50 TL’den 80 TL’ye çıkartılmıştır. Desteklemeye mevzu olan ürünler şu şekildedir;

 • Turunçgil,
 • Açık alanda domates yetiştiriciliği,
 • Salatalık, domates kabak, biber, patlıcan (Örtüaltı),
 • Zeytin,
 • Bağ,
 • Nar,
 • Elma,
 • Kayısı
 • Ayva,
 • Şeftali,
 • Nektarin,
 • Armut

Ürünlerine destek verilmekte olup görüldüğü suretiyle zeytin yetiştiricileri de desteğe naturel olarak tutulmuştur. Zeytin yetiştiricilerinin üretim yaparken zeytin sineğine karşın önlem almak adına biyoteknik savaşımden yararlanmak isterlerse feromon+tuzak desteğinden yararlanmaları için bireysel olarak minimum 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadelenin yapıldığını kanıtlı olarak belirtmesi gereklidir. Destek kapsamında zeytin üreticilerine 33 TL biyoteknik savaşım desteği verilmektedir.

Ziraat Havzaları Üretim ve Desteleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği

Biyoteknik ya da Biyolojik Savaşım desteğinin yanı sıra Türkiye Ziraat Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği içinde de zeytin sıkma faaliyetlerine destek verilmektedir. Zeytin sıkma faaliyetlerinin yanı sıra zeytinyağı üretimi ile uğraşan kişilere de destek verilecek olup bunun için tarımsal veriler kullanılacak ve belirlenen verim değerleri kapsamında destekleme ödemesi yapılmasına karar verilecektir. Zeytinyağı fark ödemesi desteğini içine alan ürün tutarı belirlenirken üretim yapılacak olan alana denk gelen üretim tutarı, tasiriye faturası, alım satım belgesi ile birlikte değerlendirme yapılmaktadır. Tasiriye faturalarında belirlenmiş olan satmaca tarihleri il ya da ilçede bulunan tahkim komisyonlarınca tespit edilecek olan zeytin sıkma başlangıç ve sona erme tarihleri içinde yapılmaktadır.

Tarım Havzaları Üretim ve Desteleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği

Ziraat Havzaları Üretim ve Desteleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği

Fark Ödemesi Desteği kapsamında zeytin sıkma tesisine destek verildiğinden bahsetmiştik. Zeytin sıkma tesisi için tasiriye faturasının oluşturulması için gerçek ve tüzel olarak çiftçilik icra eden kişilerin ürettikleri zeytinler için belirlenecek olan maliyetler ölçülerek değerlendirilecektir. Tasiriye faturasında bulunacak olan bilgiler açıklamalı bir halde yazılacak ve kanuni olduğu belirlenmiş bir defterde kayda naturel olarak tutulması gereklidir. Kaydı yapılmış olan bu belgelerin üstünde İl ve İlçe Müdürlüğünce basılmış olan “Aslı Görülmüştür” şeklinde bir ibare bulunması gereklidir. Aksi taktirde tasiriye faturası olarak kabul edilmeyecektir.

2021 yılı ziraat destekleri için başvurular nerede ise başlamamıştır. Müracaat tarihleri ve destekleme ödeme tarihlerinin açıklanması halinde lüzumlu bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *