2023 KOSGEB Maaş Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

2023 KOSGEB Desteği adı altında ülkenin istihdam enerjisini korumak, girişimcilik faaliyetlerini çoğaltmak ve işsizliği önlemek amacıyla belirli alanlarda işgücü olan yada işgücü sahibi olmak için geliştirdiği planları sunmaya hazır olan bireylere, yapacakları işi daha etkin hale getirmek için tertipli olarak yardım sağlanmaktadır. KOSGEB maaş desteği de sağlanan bu yardım ve desteklerden bir tanesidir.

Buna nazaran bireylerden iş gücü olan işletme sahipleri, işletmeleri için istihdam edecekleri kişiler için KOSGEB tarafınca destek almaktadır. İstihdamı sağlanan bireylere verilecek olan aylık maaşın bir kısmı KOSGEB tarafınca karşılanmakta ve bu sayede hem çalışanın istihdam edilmesi teşvik edilir hem de işletmenin çalışan maaşlarını daha kolay ödemesi sağlanarak, işletmenin piyasadaki payını korumasına destek sağlanmış olur.

KOSGEB Maaş Desteği Nedir?

KOSGEB Eleman maaşı desteği yada öteki adıyla KOSGEB nitelikli eleman desteği istihdamın artırılması ve korunması amacıyla işletmelere, istihdam sağlayacakları elemanlara karşılık verilecek olan desteğin adıdır. Buna nazaran bireyler üniversite mezunu yada yapacakları işte kendini ispatlamış ve lüzumlu informasyon birikimi ve tecrübeye haiz fertleri işe almak için tereddüt etmeyeceklerdir. Bunun sebebi istihdam edilecek elemanın maaşının bir kısmının KOSGEB tarafınca verilecek olmasıdır. İstihdam edilecek olan elemanın yetkinliği ve kalite sahibi olma seviyesine nazaran aylık olarak verilecek olan yardımın miktarı da değişmektedir. Bu mevzuyla ilgili detaylı informasyon https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden alınabilir.

KOSGEB Maaş Desteği Kime Verilir?

Maaş desteği alacak kişiler işletmelerini genişletmeyi yada geliştirmeyi amaçlayan işyeri sahipleridir. Maaşının belirli bir kısmı KOSGEB tarafınca verilecek olan bireylerin istihdamını elde eden işletme sahipleri çalışan maaşı yükünden bir miktar kurtulmuş olacak ve işletme geliştirme faaliyetleri için daha çok bütçe ayırabilecektir.

KOSGEB Maaş Desteği Alma Şartları Nedir?

KOSGEB maaş desteği almak için yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan bazı şartlar vardır. Bu şartlar müracaat esnasında ilgili kurumlardan yada KOSGEB web sitesi üstünden öğrenilebilir.

KOSGEB maaş desteği almak isteyen kişilerin yerine getirmesi ihtiyaç duyulan şartlardan bazıları şu şekildedir:

 • KOSGEB kurum sistemine kayıt olunması gerekir.
 • Veri tabanına kayıt işlemi kurum resmi web sitesi üstünden yapılmalıdır.
 • Ufak yada orta büyüklükte işletme sahibi olunması gerekir.
 • Ufak yada orta büyüklükte işletme sahibi olunduğunu tescil eden belgenin doldurulması gerekir.
 • Seçilecek olan destek paketine müracaat yapılmalıdır.
 • Kurum yetkilileri tarafınca yapılacak kontroller sonucunda destek almaya hak kazanmış olmak gerekmektedir.

KOSGEB Maaş Desteği Miktarı Ne Kadar?

KOSGEB maaş desteği miktarı 2023 yılı itibari ile tekrardan belirlenerek kurum web sitesi ve ilgili yazışma kanalları aracılığı ile duyurulmuştur. Buna nazaran duyurulan maaş destek miktarları ve hangi şartlarda hangi destek miktarının verileceğine ilişkin bildiri şu şekildedir:

 • Program süresince verilecek olan desteğin üst limiti xx TL olarak belirlenmiştir.
 • İstihdamı sağlanacak bireylerin maaş destek hesaplamaları bireylerin alacağı net ücret üstünden hesaplanır.
 • Yüksekokul mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti xx TL olarak belirlenmiştir.
 • Lisans mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti xx TL olarak belirlenmiştir.
 • Yüksek lisans ve doktora mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti xx TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB Maaş Desteği Başvurusu Iyi mi Yapılır?

KOSGEB maaş desteği başvurusu kurumun web sitesi üstünden kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonrasında lüzumlu olan belgeler ile beraber il ve ilçelerde bulunan kurum merkezlerine gidilerek yapılması gerekmektedir. Kurum emek harcama saatleri içinde gerçekleştirilecek müracaat için ilk olarak buluşma alma işlemi yapılmalı ve bu işlem dikkatsizlik edilmemelidir. Aksi takdirde müracaat yada görüşmeler yapılamayacaktır. Kurum web sitesinin veri tabanına kayıt işlemi web üstünden gerçekleştirilebilirken müracaat işlemi ve müracaat onay takip edeni benzer biçimde işlemler direkt olarak merkezlere müracaat ile sağlanmaktadır.

KOSGEB Maaş Desteği Başvurusu İçin Lüzumlu Şartlar Nedir?

KOSGEB maaş desteği şartları 2023 yılı itibari ile kurum tarafınca tekrardan düzenlenerek web sitesi ve ilgili gösterim organları aracılığı ile duyurulmuştur. Önceki senelerde sunulan şartlardan bazılarında değişimler yapılmış olsa da genel şablon oldukca fazla değiştirilmemiş ve maaş desteği almak için yapılması ihtiyaç duyulan işlemler ve sağlanması ihtiyaç duyulan şartlar genel olarak aynı kalmıştır.

Buna nazaran maaş desteği başvurusunda lüzumlu olan durumlar ve sağlanması ihtiyaç duyulan şartlar şu şekildedir:

 • İstihdam edilecek olan kişinin iş yeri sahibi ile herhangi bir akrabalık durumunun bulunmaması gerekir.
 • Aynı şekilde istihdam edilecek kişinin işverenin yakın çevresi dahilinde biri olması halinde incelemeler yoğunlaştırılır.
 • Maaş desteğinden emekliler yada 18 yaş altı bireyler faydalanamaz.
 • Yabancı uyruklu bireyler maaş desteğinden faydalanamazlar.
 • Maaş desteği verilecek olan kişinin Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca sigortalı olarak çalışmaya başlamış olacak olması gerekir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

Nitelikli eleman desteği KOSGEB tarafınca mezun işi olmayan sayısının azaltılması için atılmış en somut ve en yaygın adımdır. Uygulama kapsamı bakımından ufak ve orta ölçekli işletmeler bazında kullanılabilmekte ve bu işletmelerin istihdam edeceği nitelikli bireylerin maaş ödemelerinin bir kısmının KOSGEB tarafınca karşılanmasını içermektedir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Iyi mi Alınır?

KOSGEB nitelikli eleman desteği almak için öncelikli olarak sağlanması ihtiyaç duyulan koşul, ufak yada orta ölçekli işletme sahibi olmak ve işletme tarafınca istihdam edilmek suretiyle nitelikli eleman almaya istekli olmak gerekir. Nitelikli eleman olarak kastedilen şey, istihdam edilecek olan ferdin çalışacağı alanla ilgili kuramsal yada ergonomik informasyon birikimini yüksekokul yada üniversiteler vesilesiyle kazanmış olmasıdır. Yüksekokul yada üniversite mezunu bireyler, ufak ve orta ölçekli işletmelerde mezun oldukları alanla ilgili işlerde vazife alarak nitelikli eleman statüsüne erişebilirler. Bununla beraber bu nitelikli elemanların işe alımı için KOSGEB tarafınca maaş desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB Maaş Desteği Niçin Verilir?

Maaş desteği verilme amacı üretim ve istihdamın önündeki en büyük engel olan işsizliğin azaltılması ve ilgi duydukları alanda çalışmak suretiyle bu alanla ilgili kuramsal ve ergonomik informasyon ve tecrübeyi edinmek için üniversite okumuş ve öğrenimini başarıyla tamamlamış olan bireylerin istihdam edilmesidir. Bu maaş yardımı ile beraber ufak ve orta ölçekli işletmeler nitelikli eleman alımına teşvik edilmiş olacak ve nitelikli eleman statüsünde bulunan bireylerin kısaca yüksekokul ve üniversite mezunu olan bireylerin iş bulmasının ve arzu ettikleri iş sahalarında çalışmalarının önü açılmaktadır.

KOSGEB Destekleri Nedir?

KOSGEB destekleri yalnızca nitelikli eleman yardımı ile sınırı olan değildir. KOSGEB tarafınca nitelikli eleman desteğinin yanı sıra şu destek sunar de sağlanmaktadır:

 • Girişimci desteği
 • KOBİ finansman desteği
 • AR-GE, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri

KOSGEB Girişimci Desteği Nedir?

KOSGEB girişimci desteği ufak yada orta ölçekli işletmelerin fonksiyonlarını daha efektif şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak ve bireylerin girişimciliğe teşvik edilmesini sağlayarak yeni iş sahaları ve istihdam fırsatları oluşturmak amacıyla KOSGEB tarafınca verilen desteğin adıdır. Destek koşul ve tutarları yapılacak olan işin yada kurulacak olan işletmelerin yapısına nazaran değişmektedir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Ne Kadar?

Nitelikli eleman desteği tutarı istihdam edilecek olan bireylerin eğitim düzeyine nazaran farklılık göstermektedir. Buna nazaran KOSGEB maaş desteği yüksekokul mezunu bireyler için maksimum xx TL, lisans mezunu bireyler için maksimum xx TL, yüksek lisans ve doktora mezunu bireyler için ise xx TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler?

Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) vesilesiyle, maddi yetersizlik sebebiyle personel istihdamı gerçekleştiremeyen işletmeler için en fazla 2 personel olmak üzer 3 yıl süre için xx Bin TL bağışlama verilmektedir. Personel istihdamının desteklenmesi ve işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi için söz mevzusu destek neredeyse tüm sektörler için sunulur. Bu destekten yararlanmak için başvurularınız esnasında kurum tarafınca talep edilecek belgeler:

 • SGK hizmet dökümü.
 • İstihdam edilecek kişilerin tahsil durumunu gösteren belgeler (mezuniyet belgesi vb.).
 • Personelin maaş hesaplarına ilişkin banka dekontları.
 • SGK’ya borcu yoktur yazısının alınması.
 • İstihdam edilecek her personel için ücret bordrosu.

Hayvancılık İçin Devlet Hibe Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır

Devlet Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *