2023 Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

2021 senesinde milletvekili maaşları ile asgari ücret içinde ortalama 11 kat fark bulunmaktadır. Öteki Avrupa ülkeleri ile Türkiye içinde karşılaştırma yapıldığında; milletvekili maaşı ile asgari ücret içinde yüksek bir fark bulunduran ülkeler içinde yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek vekil maaşına haiz ülke, İtalya olmaktadır. Milletvekillerinin vazife süreleri süresince kırmızı geçişlik hakları olmaktadır. Bununla birlikte bakanlara sual önerisi verme haklarının yanı sıra; gizli saklı dahi olsa, resmi belge talep edebilmeleri mümkündür. Devlet sırrını öğrenmiş olmaları durumunda, bunu basınla paylaşmaları yasak olmaktadır. Seçildikleri bölgede yaşamı kolaylaştırmak ve halk ile devlet içinde köprü olmak şeklinde görevleri bulunmaktadır.

Milletvekilleri Kimlerdir?

Ülkelerin anayasalarında, yasama organı olarak meclis gösterilmektedir. Seçim sonucunda meclise giren ve halkı temsil eden kişilere ise; milletvekili denmektedir. Milletvekilleri saylav, milletvekili, parlamenter, vekil, seçilmiş, meclis üyesi şeklinde adlar ile de tanımlanabilmektedirler. Günümüzde ülkenin 81 ilinden seçilen 600 tane milletvekili, mecliste görevlerini yapmaktadırlar.

Milletvekillerinin Taşımaları Ihtiyaç duyulan Özellikler Nedir?

Doğru milletvekili tarifi aşağıdaki gibidir:

 • Milletvekili olacak olan kişilerin; halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını kendisininkinden önde tutması gerekmektedir.
 • Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda kararlar alarak harekete geçmesi gerekmektedir.
 • Vatandaşlar ile kopuk olmamalıdır. Bununla birlikte kamu yararına yapabileceklerini düşünerek buna gore hareket etmelidir.
 • Rüşvetten, suçtan, yüz kızartıcı suçlardan uzak durmalıdır. Bu suçları işleyenlerin karşısında olması gerekmektedir.
 • Örnek bir yurttaş olmaya çalışmalıdır. Bununla birlikte seçildiği bölgeye ve ülkesine hizmet eden davranışlarda bulunmalıdır.
 • TBMM’de ve seçim bölgelerinde emek harcama yürütmelidir. Milletvekillerinin zamanlarını boşa geçirmeyecek şekilde bir planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Milletvekillerinin ellerindeki imkanların farkına varmaları ve bu imkanlar ışığında katkılarını sunmaları gerekmektedir.
 • Vatandaşın isteklerini, beklentilerini ve gereksinimlerini dinliyor olması gerekmektedir.

Milletvekillerinin Vazife ve Sorumlulukları Nedir?

Milletvekilleri, milleti temsil etmek ile görevlidirler. Vatandaşın haklarını korumak ve seçilen bölgeyi temsil etmek için emekleri gerekmektedir. Bu süreçte milletvekillerinin yerine getirmeleri ihtiyaç duyulan sorumlulukları ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanun hazırlama, yapma, değişiklik yapma, yürürlüğe sokma ve kanunları yürürlükten kaldırma şeklinde yetkileri bulunmaktadır.
 • Yürütme organını, hükümeti ve Bakanlar Kurulu’nu denetleme görevi verilmiştir.
 • Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması için Bakanlar Kurulu’na ve hükümete lüzumlu yetkiyi verebilmektedirler.
 • Ülke için bütçenin oluşturulması, oluşturulan bütçe ile ilgili tartışmaların yapılması ve bütçenin kabul edilmesi; milletvekillerinin sorumluluklarındadır.
 • Para basımı, harp ilanı, tezkere, asker gönderme ve anlaşmalar mevzusunda verilecek olan mühim kararlar meclisten ve milletvekillerinden geçmektedir.
 • Internasyonal anlaşmaların tartışılması ve bu anlaşmalara onay verilmesi şeklinde mevzular mecliste konuşulmaktadır.
 • Vatandaşı temsil etme, vatandaşın haklarını koruma şeklinde durumlar; milletvekilinin sorumlulukları arasındadır.

Milletvekili Olmak İçin Sağlanması Ihtiyaç duyulan Şartlar Nedir?

Milletvekili olma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Milletvekili adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • 18 yaşını bitirmiş olan adaylar, milletvekili olabilmektedirler.
 • Minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır.
 • Haklarını kullanımı mevzusunda herhangi bir kısıtlaması yada yasağı olmayan bireyler milletvekili olabilmektedirler. Kamu hizmetlerinden yararlanabilen bireylerin adaylıkları kabul edilmektedir.
 • Askerlik engelinin olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Taksirli suçlar haricinde 1 yıl ve üstü hapis cezası alanlar milletvekili olamamaktadırlar. Rüşvet, dolandırıcılık şeklinde yüz kızartıcı kabahat işlemiş olanların adaylıkları kabul edilmemektedir.
 • Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümeti düşürme, ihaleye fesat karıştırma şeklinde suçlardan yargı giymiş olanların milletvekili olabilmeleri mümkün değildir.
 • Yüz kızartıcı kabahat işleyen bireylerin aftan yararlanması halinde de milletvekili olabilmelerinin mümkün olmadığını bilmeleri gerekmektedir.

Milletvekillerinin Emek verme Şartları Nasıldır?

Milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir kurum yada kişinin baskısı altında olmadan görevlerini yerine getirebilmeleri mümkün olmaktadır. TBMM’deki görevleri esnasındaki icraatları, oyları, söylemleri sebebi ile zan altında kalmamaktadırlar. Dokunulmazlık ise ikiye ayrılmaktadır. Geçici dokunulmazlık; milletvekilinin vekillik süresinin dolması ile birlikte sonlanmaktadır. Sadece kalıcı dokunulmazlığı olanların milletvekillik süresi dolsa dahi dokunulmazlıkları kalkmamaktadır. Milletvekillerinin trafikte durdurulması şeklinde bir durum söz mevzusu olmadığı şeklinde hem de geçiş üstünlükleri de bulunmaktadır.

Milletvekillerinin emek harcama ortamları da oldukça rahat olmaktadır. Meclis içinde kendilerine ilişik bir odaları olmaktadır. Meclis içinde ofisi bulunan milletvekillerinin danışman, sürücü ve yazman şeklinde çalışanları de vardır. Hangi şehirden milletvekili seçilmiş iseler; ilgili şehirde de ofisleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra; sıhhat, yiyecek, yakıt şeklinde bazı harcamaları da devlet tarafınca karşılanabilmektedir. Birçok hizmetten uygun fiyata yararlanmaları mümkündür. Ek olarak parasız yararlandıkları hizmetler de bulunmaktadır. Milletvekillerinin seçimlerinin 5 yılda bir yapılması sebebi ile vazife süreleri de 5 yıl olmaktadır.

Milletvekillerinin Emek verme Saatleri Nasıldır?

Milletvekilleri için belirlenmiş bir mesai saatinden söz edilememektedir. Gece ve gündüz ayrımı olmadan, meclis içinde birkaç gün aralıksız çalışmış oldukları günler de olabilmektedir. İşlerine, görüşmelerine, seçildikleri bölgede yürüttükleri çalışmalara bağlı olarak emek harcama süreleri belirlenebilmektedir ve bu kimi zaman 24 saat bile sürebilmektedir. Bütçe görüşmeleri, komisyon görevleri, oylama şeklinde sebepler ile meclis içinde emekleri gerekmektedir. Milletvekili olmak her ne kadar avantajlı bir durum olsa da; oldukça büyük bir sorumluluğu da bununla beraber getirmektedir. Belirli bir emek harcama saat aralığının olmaması da göz önüne alınarak, bu görevi yerine getirebileceğine inanan kişilerin milletvekili talibi olmaları gerekmektedir.

Milletvekili Maaşları Neye Nazaran Belirlenmektedir?

En yüksek devlet memurunun maaşları baz alınarak milletvekili maaşı hesaplanmaktadır. Her senenin ocak ve temmuz aylarında milletvekili maaşlarına zam yapılmaktadır. Toplu sözleşme zammı kapsamında meydana getirilen zam ile birlikte enflasyon farkı da aylık artışına yansımaktadır. Milletvekilinin uygar durumu, çocuğunun olup olmadığı, vergi, sigorta, bireysel emeklilik sistemi kesintisi şeklinde sebepler ile milletvekillerinin maaşlarında değişimler olabilmektedir.

Milletvekili Maaşlarının Hesaplamaları Hangi Kanunda Açıklanmaktadır?

5510 sayılı kanunun 43. maddesi kapsamında; yapılacak olan zamlar sonucunda milletvekillerinin maaşlarındaki değişimin iyi mi olacağı ile ilgili detaylı bir izahat ve hesaplama yöntemi belirtilmektedir. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekili maaşlarının yanı sıra; emekli olmaları durumunda alacakları maaşın hesaplaması da ilgili kanunda açıklanmaktadır.

Milletvekili Maaşları Ne Kadar Artış Göstermiştir?

2019 senesinde milletvekili maaşları 22.500 TL olarak ödenmekteydi. Sadece 2021 yılı ocak zammı ile birlikte 25.000 TL’ye yükseltildi.

Bakan Maaşları Ne Kadar Belirlenmiştir?

2021 yılı ile birlikte meydana getirilen zamlar sonucunda bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı Maaşı Ne Kadar Olmaktadır?

Cumhurbaşkanına 2021 senesinde aylık 81.020 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.

Milletvekilleri Iyi mi Emekli Olabilmektedirler?

Etken olarak minimum 2 yıl süre ile milletvekilliği yapmış olanlar; borçlanma yolu ile isteğe bağlı bir halde emekli olabilmektedirler. 5.600 prim günü borçlanmış olmaktadırlar. Milletvekillerinin emekli olabilmeleri için belirli bir yaşı doldurmaları gerekmemektedir. Cumhurbaşkanının emekli maaşının %45’i üstünden milletvekillerinin emekli maaşları hesaplanmaktadır.

Emekli Milletvekili Maaşları Ne Kadardır?

2019 senesinde emekli milletvekillerine 13.410 TL olmaktaydı. Emekli cumhurbaşkanı maaşı olan 32.500 TL’nin %45’i olarak hesaplanmıştı. Günümüzde 2021 senesinde emekli milletvekillerine verilen aylık ise; 15.000 TL olmaktadır.

2021 Zamlı Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Memurlar için 2021 – 2021 yılına ilişkin belirlenen yüzde 4 + 4 ve 3 + 3 zam oranlarının arkasından milletvekili maaşlarının da oranları değişmiştir. Yeni zamlar ve kanunlar çerçevesinde Türkiye’de en yüksek devlet memurluğu statüsünde değerlendirilen milletvekillerinin maaşları 25 bin TL olarak belirlenmiştir. Yüzde 4’lük zamla birlikte 24 bin 471 lira olarak belirlenen maaşların arkasından böylece 12 aylık süre içinde bir milletvekili için ödenecek maaş 294 bin 852 TL’ye terfi etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde etkinlik gösteren milletvekilleri için böylece toplamda 1 yıl içinde ödenen para ise 173 milyon 667 bin 828 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Diyetisyenler Ne Kadar, Uzmanlar Ne Kadar Maaş Alır?

Güncel Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *