2023 Öğrencilere Devlet Burs Desteği Nelerdir, Nasıl Alınır?

Devlet burs desteklerinden yararlanmak için kişilerin bazı özelliklere haiz olması gerekmektedir. burs desteğinin verilebilmesi için kişilerin ailelerinde, himayeleri altında oldukları kişilerin sigortalarının olmaması gerekmektedir. Bu mevzuda önde gelen kurumlardan olan Sabancı Vakfı’nın yanında devlet tarafınca da burs ve krediler verilmektedir. Burslar aylık ya da dönemlik olarak verilebilmektedir. Hususi burslar, ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine verilmektedir. Ortaokul ve lise çağındaki okullarda, devletin verdiği burslar daha ağırlıklı olarak verilmektedir.

Burs Desteklerinden Faydalanacak Öncelikli Öğrenciler Kimlerdir?

Burslardan yararlanılırken öncelik tanınacak öğrenciler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anne yada babası vefat etmiş olanlar
 • Şehit, gazi yakını olanlar
 • Okuyan kardeş sayısı fazla olanlar
 • Kız evlatları
 • Öğrencinin hususi bir kabiliyete yada bir uğraşa merakının olması
 • Ailenin kırsal bölgede ikamet ediyor olması
 • Gönüllülük hizmetlerine doğal olarak olması
 • Vakıflardan burs alması durumunda kişinin vakfın tüm faaliyetlerine katılımının bulunması gerekmektedir.

Öğrencilere Verilen Bursların Özellikleri Nedir?

Talebe burslarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrencilere verilecek burslar, devlet eliyle ya da hususi vakıf ve derneklerle verilebilmektedir.
 • Kredi Yurtlar Kurumu tarafınca verilen burs ya da krediler, öteki kredilerin alınması için engel teşkil etmez.
 • Şahıs, KYK haricinde yalnız bir vakıf ya da dernekten burs alabilir.
 • Devlet bursları ağırlıklı olarak ilköğretim ve lise öğrencilerine hitap ederken, hususi burslar üniversite öğrencilerine verilmektedir.
 • Burslarda, bursu veren işletme ve vakıflar kendi kurallarına nazaran burs vermek için öğrencilerini kendileri belirleyebilir.
 • Öğrencinin sigortalı bir işe başlaması, bursların kesilmesine niçin olur.
 • Burslar, hiçbir öğrenciye direkt olarak verilmez. Öğrencinin burs alma isteğini beyan etmesi ve müracaat gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı Bursu Alma Şartları Nedir?

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı bursları, bölüm bazında şartlarla öğrencilere verilmektedir. Bu bursu alabilmek için öğrencilerin YKS sınavında ilk 20.000 şahıs içinde yer alması gerekmektedir. siyasal bilimler, yazışma, hukuk, ekonomi, spor bilimleri öğrencilerinin tamamı bu burs programından yararlanabilir. Dil, tarih, coğrafya, mimarlık, tıp fakültesi öğrencileri arasından ise bir tek kız öğrencilere burs imkanı verilmektedir.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı Bursu Alma Şartları Nedir?

ALİKEV olarak malum vakıf, Hatay ve çevresinde hizmet vermektedir. Eskişehir’de üniversite okuyan öğrencilerin tamamına burs veren vakıf, Hatay’da ilk, orta ve lise sürecini geçirmiş öğrencilere, nerede olurlarsa olsunlar burs imkanı tanımaktadır. Vakfın başarı göstermiş olma şartı bulunmaktadır. Alttan dersi olan öğrenciler, bu vakıftan burs alamaz.

Aktaş Eğitim Vakfı Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Aktaş Vakfı’ndan burs almak için şartlar şunlardır:

 • Şahıs, 26 yaşını geçmemiş olmalıdır.
 • Tam zamanlı ve örgün bir eğitim kurumuna kaydını yaptırmış olmalıdır.
 • Ailesinde kaybı bulunmak, anne yada babayı yitirmiş olmak
 • Mal varlığının incelenmesine nazaran desteğe gereksinim duyar durumda olmak
 • Herhangi bir şirket yada kuruluşta devamlı çalışır durumda olmamak
 • Herhangi bir kurumdan maaş alıyor olmamak
 • Minimum 3.00 averaja haiz olmak
 • Ebeveyn kaybı olmasa da anne ve babanın ayrı olması

Şartları aranmaktadır.

Ateg Vakfı Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Ateg Vakfından burs alma şartları şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Teknik eğitim başlığı altında eğitim alıyor olmak
 • 24 yaşından büyük olmamak
 • Herhangi bir kurumda sürekli eleman olarak çalışıyor olmamak
 • Başka bir kurumda burs almıyor olmak
 • Minimum 2,50 not averajına haiz olmak
 • Örgün eğitimde talebe olmak

Şartları aranmaktadır. Bu şartları karşıladığını gösteren belgelerle kişilerin müracaat yapmaları gerekmektedir. kişiler, vakfın ana bayilerinden müracaat yapabilmektedir.

Atlas Sıhhat Eğitim Vakfı Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Atlas Sıhhat Eğitim Vakfı kapsamında burs desteği almanın şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Lisans düzeyi burs başvurusu için 25 yaşını geçmiş olmamak
 • Yüksek lisans burs başvurusu için 30 yaşını geçmiş olmamak
 • Manisa yada İzmir illerindeki üniversitelerden birine kayıt yaptırmış olmak
 • Devlet üniversitelerinden birine kayıt yaptırmış olmak
 • Lisans eğitimini 4 senelik olarak alıyor olmak
 • Uzaktan eğitim talebesi olmamak
 • 4 üstünden 2.50 puan almak

Şartları aranmaktadır. Tıp fakülteleri, hukuk alanı, eğitim fakültesi öğrencileri, şehit ve gazi yakınları önceliklidir. Bu kapsamda kişilerin aile durumları da dikkate alınır. Kız öğrenciler bu mevzuda önceliklidir. Kişilerin okuması ihtiyaç duyulan birden fazla kardeşinin olması, bu bursun alınması için önceliklidir.

Başbakanlık VGM Bursu Desteği Iyi mi Alınır?

Başbakanlık burs desteğinin alınması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaat yapılmalıdır. İlkokul, lise, üniversite çağındaki tüm alanlarda burs verilmektedir. Yükseköğretim öğrencilerine 8 ay, ortaöğretim öğrencilerine 9 ay süre ile burs imkanı bilinmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarına kayıt yaptıranlar, bu burstan yararlanamaz. Bursa kayıt yaptıran kişilerin tamamının bursu kazanması söz mevzusu olması imkansız.

Bolluk Vakfı Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Bolluk Vakfı burslarından yararlanmak için şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Maddi durumun yetersiz olması
 • Öğrencinin lisans seviyesinde olması
 • Okulun devam etmesi için öğrencinin kafi maddi düzeye haiz olmaması
 • Herhangi bir işte devamlı olarak emek vermemesi
 • Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olması

Şartları aranmaktadır. Bu bursun alınabilmesi için öğrencinin minimum 2.00 puana haiz olması gerekmektedir.

Beykoz Gümüşsuyu Vakfı Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Gümüşsuyu Vakfı burslarından yararlanma şartları şunlardır:

 • İstanbul ili Beykoz ilçesinde ikamet ediyor olmak
 • Malvarlığı açısından maddi desteğe gereksinim duyma düzeyinde olmak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte vazife almıyor olmak
 • Genel başarı averajının 4.00 üstünden 2.8 olması
 • Genel başarı averajının 100 üstünden 70 olması
 • 25 yaşından büyük olmamak
 • Lisans eğitimi alıyor olmak

Şartları aranmaktadır. Bu şartların yanında mühendislik fakülteleri için kişilerin belirleyeceği şartlar değişim gösterecektir.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Derneği Burs Desteği Iyi mi Alınır?

Buldan Eğitim ve Dayanışma Derneği’nden burs alma şartları şu şekildedir:

 • Kazanç elde eden herhangi bir işte çalışmamak
 • KYK haricinde herhangi bir yerden maaş alıyor olmamak
 • Ortalamayı 4.00 üstünden 2.00 yapmak
 • Kişinin averajı yüksek olması durumunda en fazla 2 alttan ders bırakmak
 • Mezuniyet süresini uzatmamak

Bu şartları elde eden kişiler, bu vakıftan burs alabilmektedir.

Çelikel Eğitim Vakfı Bursu Iyi mi Alınır?

Çelikel Derneği’nden burs alma şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • İstanbul’da bulunan üniversitelere kayıt yaptırmak
 • Devlet üniversitelerinde okuyor olmak
 • Sayısalda ilk 30.000, eşit ağırlık ve sözelde ilk 15.000 şahıs içinde yer almak
 • Dil alanında ilk 5.000’de yer almak
 • TYT’de ilk 10.000 şahıs içinde yer almak
 • Ailenin gelir seviyesinin asgari ücret seviyesinde olması

Şartları aranmaktadır.

Uygar Yaşamı Destekleme Derneği Bursu Iyi mi Alınır?

ÇYDD burslarından yararlanmak için şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • KYK hariç burs kaynağına haiz olmamak
 • Averajı minimum 2.00 olmak
 • Lisans eğitimi almak
 • Emsalsiz öğretimden yararlanmak

Vakıftan eğitim burs desteği alma şartları bunlardır.

Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır, Şartları Neler?

Öğrencilere Karşılıksız Kaymakamlık Bursu Nasıl Verilir?

Öğrencilerin Yetim Maaşı Şartları Nelerdir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *