Tohum Destekleme Parası Ne Zaman Ödenecek 2023 Dönemi

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Tohum üretimine ilişkin yapılacak ödemeler, verilecek olan desteğin şartları ve başvuruların nerelere yapılacağına ilişkin bilgiler 2021/46 nolu Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bildiri kapsamında üreticilere yurtiçi sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği verilecektir. İsimlerinden de belirtildiği suretiyle destekleme üreten ve kullanan kişilere ayrı ayrı verilecektir. Tohum üretim desteğinden faydalanacak olan kişilerin desteğe mevzu olan tohumları yurtiçinde üretmeleri gereklidir. Destek seçkin sertifikalı, orijinal yada temel ve sertifikalı kademedeki tohumlara verilmektedir. Tohumların sertifikalandırılma işlemi Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş olan sertifikasyon kuruluşu tarafınca düzenlenmektedir.

Tohum üreticiliği oluşturan kişilerin Denetleme Yönetmeliği Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme bünyesinde tohum üretici belgesi almış olması gereklidir. Kişiler üretim yerine yetiştiricilik yapıyor ise gene aynı kurumlar tarafınca tohum yetiştirici belgesine haiz olması gereklidir. Tohum desteklemesinden faydalanacak olan yetiştiricilerin ÇKS kaydının bulunması gerekmektedir.

Tohum üretim için verilecek olan destek sunar ve tutarları aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • Buğday ve patates yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,10 kuruş,
 • Arpa, yulaf, tritikale, çavdar yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,08 kuruş, 
 • Aspir, mercimek, kuru fasulye ve nohut yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,50 kuruş,
 • Soya fasulyesi yetiştiriciliğine kilogram başına; 0,35 kuruş, 
 • Yer fıstığı yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,80 kuruş, 
 • Çeltik üretimi oluşturan kişilere kilogram başına; 0,25 kuruş, 
 • Yonca yetiştiriliciliği için kilogram başına; 4.00 TL, 
 • Fiğ, yem bezelyesi, korunga üretimi için kilogram başına; 1.50 TL, 
 • Kanola (Kolza); 1,20 TL, 
 • Susam; 0,60 kuruş, 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Tohum üretim desteği kapsamında verilen destek tutarları belirtildiği gibidir. Orijinal, temel ve üstü tohumluk üretimi yapıldığında alınan desteğe yüzde 100 oranında ekleme yapılacaktır. Ziraatçi Kayıt Sistemine kaydı bulunan arazilerin yurtiçinde olması ve gene tohum üretiminin yurtiçinde yapılıp sertifikalandırılması halinde satışı gerçekleşecek olup tohumlar için ödenecek olan desteklemeler kilogram başına yapılacaktır.

Sertifikalı fidan üretimi için de destekleme verilecek olup tane başına ödeme gerçekleştirilecektir.

Tohum Üretim Desteği İçin Gereksinim duyulan Şartlar

Yurtiçi sertifikalı tohum üretimi alanında etkinlik gösteriyorsanız ve devlet desteklerinden yararlanmak istiyorsanız bazı koşulları sağlıyor olmanız gereklidir. Aksi durumlarda verilen desteklerden faydalanamazsınız. Lüzumlu koşulları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Destekten yararlanmak için ilk koşul tohum üretimi desteklemesi için göreve getirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine haiz olunması,
 • Üretim meydana getirilen alanın Ziraatçi Kayıt Sistemi‘ne kaydının bulunması,
 • Göreve getirilmiş olan tohumculuk kuruluşunun yapıldığı geçerlilik kontrolünden geçmiş olunması,
 • Müracaat için lüzumlu evrakların eksiksiz olarak hazırlanması ve ilgili Bakanlığa teslim edilmesi,
 • Alım ve satım belgelerine ilişik tarihlerin sertifikadan ilkin olmaması, 
 • Kişilerin Ziraatçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunuyorsa da güncel olması gereklidir. Bu sebeple müracaat tarihinde ÇKS bilgileri güncel olmayan kişilerin başvuruları kabul görmeyecektir.

Müracaat için yetiştiricilerin sağlaması gereksinim duyulan şartları maddeler halinde belirtilmiştir. Müracaat esnasında ilgili Bakanlık tarafınca yapılacak işlemler sırasıyla aşağıdaki şeklinde olacaktır. İşlemler sonlandığında destekten faydalanmaya engel bir durum teşkil edilmez ise yetiştiricilerin hesaplarına Bakanlık tarafınca belirlenen tarihlerde ödemeler yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen kişiler için izlenecek adımlar şu şekildedir;

 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tarafınca yetiştiricilerin haiz olduğu tohumculuk kuruluşu belgesi tohumluk sertifikasyon periyodunu kapsıyor mu ya da başvurunun yapıldığı tarihlerde geçerliliği devam ediyor mu? Hususları araştırılacak ve denetlenecektir.
 • Sıradaki işlemde gene aynı kurum tarafınca ÇKS kayıtlarının güncelliği denetlenir.
 • Müracaat oluşturan kişiler değerlendirildikten sonrasında pozitif yönde sonuçlanan YTK‘lerin Ziraat Informasyon Sistemine kullanıcı girişleri yapılacaktır. Bunun yanı sıra veri girişi için yetki de tanımlanacaktır.
 • Detaylı bilgiler yetki verilmiş olan kişiler tarafınca oluşturulur.
 • Yetki verilmiş olan tohumculuk kuruluşunca hazırlanmış olan icmaller ilgili Bakanlığa iletilir.
 • Son olarak da Bakanlık ödemeleri Ziraat Bankasına yollayacaktır. Ödeme dönemleri vardığında de başvurusu kabul olmuş ve destekten faydalanmaya hak kazanmış olan kişiler T.C kimlik numaralarının son rakamlarına nazaran ödemelerini alabilecektir.

Tohum Üretim Desteği İçin Lüzumlu Evraklar

Destekten yararlanmak için yetiştiricilik yaptığınız yerdeki İl yada İlçe Ziraat Müdürlüklerine müracaat ederek başvurularınızı aşağıdaki belgeler ile birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

 • Yetkilendirilmiş kişilerden temin edilecek olan tohumculuk kurum belgesi,
 • Müracaat dilekçesi (Tohum Üretimi tohum üretimi başvuru dilekçesini bağlantıya tıklayarak word. dosyası şeklinde indirebilirsiniz.)
 • ÇKS kaydının bulunduğunu belirten bir belge,
 • Alım satıma ilişkin belgeler ve tohum sertifikalarının bilgileri (sertifika fotokopileri),
 • Tohum üretimlerine ilişkin bilgiler,
 • Tohum türlerinin satışına ve sisteme girildiğini gösteren belgeler gereklidir.

Üretilecek olan tohum yada fidanlarının üretim tarihleri bulunmaktadır. Doğrusu bu tarihlerde meydana getirilen üretimlere destek verilecektir. Eğer üretimleriniz aşağıdaki görselde belirtildiği şeklinde değil ise desteklerden faydalanamazsınız.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurtiçinde sertifikalı tohum üretimine ve kullanımını yapanlara ayrı ayrı destekleme verildiğinden bahsetmiştik. Sertifikasız olarak tohum kullanmak vatandaşlara uğraş vermediği için daha yoğun kullanılmaktadır. Yalnız sertifikalı olarak kullanılan ürünlerin verimi sürekli daha fazlaca bulunduğunu bilmenizi isteriz. Tohum kullanım desteği için verilecek olan tutarlardan yararlanmak için susam ve yer fıstığı ürünleri hariç Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekinde bulunan listedeki havzalarda ve yurtiçi sertifikalı tohum kullanılması halinde yararlanılabilmektedir.

Tohum kullanım desteğinden faydalanacak çiftçilerin şu koşulları sağlamaları gereklidir;

 • Yetiştiricinin ürettiği tohumların yurtiçinde üretilmesi ve yurtiçi sertifikalı olanlara,
 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin adına sözleşmeli olmak kaydı ile sertifikalı tohum yetiştiriciliği yapanlara,
 • Yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sisteminde şahsına kayıtlı olan arazilerde tohum elde edenlere,
 • Sertifikasyon kuruluşları tarafınca ürünleri sertifikalandırılan kişiler, 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

 • Yetiştiriciliğin yapıldığı arazi alanının ve tohum miktarının her türlü nebat çeşidi için uygun olan,
 • Kullandığı tohumları Denetleme Yönetmeliği ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirmede belirtilen hükümler neticesinde tohumluk bayilerinden ya da tohum üreticilerinden almış olan,

kişiler faydalanabilmektedir. Eğer tohumlar yurtiçinde üretilmemiş, yurtiçi sertifikası bulunmamış ve yetiştiriciliğin yapıldığı alan bulunmuş olduğu bölgede ÇKS’ye kayıtlı değil yada ÇKS kaydı güncel değil ise desteklerden faydalanamazlar.

Tohum Kullanım Destek Tutarları Ne Kadar?

Tohum kullanımı kapsamında Bakanlık tarafınca verilen desteklemelerin tutarlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Fiğ, yem bezelyesi ve korunga 20 TL
Buğday ve arpa 8,50 TL
Patates 80 TL
Yer fıstığı 15 TL
Susam, aspir, kanola (kolza) 4 TL
Yonca 30 TL
Soya fasulyesi, kuru fasulye, nohut, mercimek 20 TL,
Yulaf, çavdar, tritikale 6 TL
Çeltik 8 TL

Tohum kullanımı desteğinde yapılacak olan ödemeler dekar alanına nazaran verilmektedir. Sözgelişi çeltik tohum kullanımı oluşturan üreticiler dekar başına 8 TL alacaklardır. Doğrusu kişinin 10 dönümlük bir yeri var ise 80 TL destekten yararlanabilecektir. Tohum kullanımı için verilen destekten faydalanacak olan çiftçilerin lüzumlu evraklar ile birlikte İl yada İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüklerine müracaat yapılması gereklidir.

Tohum Kullanım Desteği İçin Lüzumlu Evraklar

 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu,
 • Müracaat dilekçesi,
 • Tohumlukların satışı için satmaca, (Faturanın zamanı sertifikada belirtilen tarihten daha ilkin olmamalıdır. Aynı faturada birden oldukça sertifkalı tohum var ise sertifika numaraları ve mevcut tohumların miktarları faturada listeli olarak belirtilmelidir.)
 • Taahhütname,
 • Tohumluk sertifikalarına ilişik fotokopi, (Sertifikalar ve tohumluk analizinden sonrasında verilen raporların geçerli olduğu süre düzenlenmiş olduğu zamanı takiben bir senedir.)

Belgeleri ile birlikte müracaat tarihleri açıklanması durumunda belgelerin son teslim geçmişine kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız tohum kullanımı desteğinin  nerede ise başvurularına ilişkin bir informasyon verilmemiştir. Müracaat tarihleri yayımlandığında sizlerle paylaşacağız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *