2023 Torun Bakım Maaşı (Parası) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Büyükanneler için verilen torun bakım maaşı, Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ödenmektedir. Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca ödenen torun bakım maaşları, çalışan annelerin evlatları için ödenmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu kapsamında vazife meydana getiren bayanlar, çocuk sahibi olduktan sonrasında da iş hayatına devam etmek isteyebilir. Emek harcama hayatına geri dönen annelerin çocuklarına bakan büyükanneler, torun bakım parası kapsamında aylık ödeme alabilir.

Toplumsal Güvenlik Kurumunun belirlediği kreş desteği ve bakıcı desteğine alternatif olarak geliştirilen torun bakım maaşı projesi, kurumun belirttiği şartlara uyum elde eden kişiler tarafınca kullanılabilir. Torun bakım aylığı kapsamında, en fazla 12 ay süreyle aylık 425 TL ödeme yapılacaktır. Bebeklerin 3 yaşını tamamlaması ya da 12 aylık sürenin dolmasının peşinden, torun bakım aylığı ödemeleri durdurulmaktadır.

Torun Bakım Aylığı Kullanım Şartları Nedir?

Torun bakım maaşından yararlanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi ihtiyaç duyulan şartlar, aşağıda sıralanmıştır:

 • Torun bakım maaşı almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
 • Proje kapsamında belirlenen pilot illerden bir tanesinde ikamet edilmeli ve torunların da aynı şehirde yer alması gerekir.
 • Çalışan anne ve evlatlarının bir evde ikamet etmesi, büyükannenin ise değişik bir adreste bulunması gerekir. Büyükanne ve torunların aynı şehirde yer almaması durumunda, torun bakım aylıkları söz mevzusu olmayacaktır.
 • Bebek sahibi olan annenin, 18 yaşından büyük olması gerekir.
 • Annelerin Toplumsal Güvenlik Kurumu kapsamında emek vermesi gerekir.
 • Torun bakım maaşı başvurusu meydana getirilen tarih itibariyle, bakımı üstlenilecek evlatların 3 yaşını tamamlaması gerekir. 3 yaşından büyük olan çocuklar, kreş desteği kapsamında gireceğinden, bu çocuklar için torun bakım maaşı verilmeyecektir.
 • Annelerin SSK kapsamında, hususi sektörde emek vermesi gerekir.
 • {Özel sektör} iş sözleşmesi kapsamında vazife alan anneler, sigortalı şekilde emek harcama hayatına devam etmelidir. Torun bakım aylığı başvurusu meydana getirilen ve maaş alınan süreçler içinde, emek harcama hayatına devam edilmelidir.
 • Annelerin işten ayrılması durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sona erecektir.
 • 4857 sayılı kanun kapsamında, annelere verilen doğum izninin tamamen kullanılması ve doğum izninin peşinden, iş hayatına geri dönülmesi gerekir. Parasız izin talep eden anneler, bu süreçte torun bakım aylığından faydalanamazlar.
 • Sigortalı olarak çalışan annelerin, torun bakım maaşı süresi içinde minimum 1 senelik sigorta ödemesi yapması gerekir. 360 günlük prim ödemesi yapılmadığında, torun bakım aylığı alınamayacaktır.
 • İşveren ve anne içinde, birden üçüncü dereceye kadar kan bağları bulunmamalıdır.
 • Anne ve babanın emek vermesi durumunda, elde edilmiş net gelirin asgari ücretin 3 katından daha çok olmaması gerekir.
 • Torun bakım tutarı alınan dönemlerde, herhangi bir bakıcı istihdamı yapılmamalıdır. Başka bakıcının tutulduğu tespit edildiğinde, torun bakım aylığı ödemeleri tamamen kesilecektir.
 • Torun bakımından görevli olacak büyük anne, çocuğun temel gereksinimlerini karşılamaktan yoksun olmamalı, herhangi bir hastalık ya da fizyolojik engeli bulunmamalıdır.
 • 65 yaşını geçmiş büyükannelerin, sıhhat raporu alması gerekir.
 • İkametgâh kayıt belgesi olmadan, torun bakım aylığı başvurusu yapılamaz.

Torun bakım aylığı başvurusu meydana getirecek büyükannelerin, taahhütname ve kimlik belgeleriyle kuruma müracaat yapması gerekir.

Torun Bakım Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler Nedir?

Aile, Emek harcama ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı tarafınca talep edilen evraklar, bakanlık görevlileri tarafınca belirtilecektir.

Temel olarak lüzumlu görülen evraklar şunlardır:

 • Torun bakım aylığı talep eden büyükannenin kimlik belgesi fotokopisi
 • Çalışan annenin ve bebeğin kimlik belgesi fotokopileri
 • Anneye ilişkin nüfus kaydı örneği
 • Çalışan annenin bağlı bulunmuş olduğu işyerinden alınmış imza sirküleri örnekleri
 • Çalışılan işyerine ilişkin tecim sicil gazetesi örnekleri
 • Büyükanneye ilişkin sıhhat raporu
 • Anne, bebek ve büyükanneye ilişkin ikametgâh kayıtları
 • Annelerin SGK hizmet dökümü örnekleri
 • Anne ve babanın net gelirinin yer almış olduğu gelir belgesi

Torun Bakım Maaşı Projesinin Pilot Şehirleri Nerelerdir?

Torun bakım aylığı kapsamında belirlenen pilot iller, ilk aşamada ödemelerde torun bakım aylığı ödemeleri gerçekleştirilecektir. Torun bakım aylığı almak isteyen kişilerin ve evlatların, aşağıdaki illerden bir tanesinde ikamet etmesi gerekir:

 • Tekirdağ
 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
 • Bursa
 • Sakarya
 • Antalya
 • Kayseri
 • Gaziantep
 • Konya

Torun bakım aylığı kapsamında, bu illerin haricinde yaşayan kişilerin müracaat yapmasına izin verilmeyecektir. Projenin pilot kent denemeleri başarı göstermiş olduğunda, tüm Türkiye’de yaşayan kişilerin bu aylıktan faydalanmasına izin verilecektir.

Şahsen Torun Bakım Aylığı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca verilen torun bakım aylığına bizzat müracaat yapmak isteyen kişilerin, kurum tarafınca belirtilen tüm şartları yerine getirmesi gerekir. Kurumun belirttiği koşullara uyum elde eden ve lüzumlu evrakları hazırlayan kişiler, torun bakım aylığı başvurusu için Toplumsal Hizmetler Bakanlığı müdürlüklerine ya da Emek harcama İş Kurumu il müdürlüğüne gidilmelidir. Kurum tarafınca evraklar teslim alındıktan sonrasında, büyükannenin sıhhat raporu alması talep edilir. Sıhhat kontrolünden geçilecek hastane belirtilerek, ödemeler için muayene başvurusu yapılmalıdır. Torun bakım aylığı dilekçesi doldurulduktan sonrasında, maaş başvurusu sisteme alınacaktır.

İnternet Üstünden Torun Bakım Maaşı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Torun bakım aylığı başvurusu, online ve elden olacak şekilde, iki ayrı kategoride incelenmektedir. İnternet üstünden meydana gelen torun bakım parası başvuruları, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üstünden gerçekleştirilmektedir. Torun bakım aylığı için belirlenen müracaat tarihleri içinde, sistemde müracaat sayfası açılmaktadır. Sistemde yer edinen “Müracaat İşlemleri” butonuna tıklandıktan sonrasında, “Müracaat Yap” kısmı tercih edilmelidir.

İnternet Üzerinden Torun Parası Başvurusu

Müracaat işlemleri için oluşturulan sayfadaki biçim, eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Anne, baba, büyükanne ve çocuğa ilişkin T.C. kimlik numaraları sisteme girildikten sonrasında, annelerin yazışma detayları sisteme girilmelidir. Torun bakım maaşı başvurusunda talep edilen bilgiler tamamlandıktan sonrasında, kurumun talep etmiş olduğu bilgiler arasından tercihler yapılmalıdır. Müracaat kaydı yapıldıktan sonrasında, lüzumlu evrakların Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecektir.

Torun Bakım Maaşı Müracaat Sorgulama İşlemlerinin Bilgileri Nedir?

Torun bakım aylığı başvurusunun sorgulanması için tekrardan www.ailevecalisma.gov.tr adresi kullanılmalıdır. “Müracaat İşlemleri” butonuna tıklandıktan sonrasında, giriş detayları doğrulanmalı ve “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Sorgulama sayfasında yer edinen bilgiler doğrulandıktan sonrasında, torun bakım aylığı alma hakkının olup olmadığı hakkında işlem yapılacaktır. Aylık alma hakkı oluştuğunda, sorgulama sayfası üstünde lüzumlu bilgilerin tamamına yer verilecektir. Sistem girişi yapmak için büyükannenin, annenin, babanın ve çocuğun T.C. kimlik numaraları talep edilecektir.

Torun Bakım Aylığının Kesilmesine sebep olan Durumlar Nedir?

Torun bakım aylığının kesilmesine sebep olan durumlar, Aile, Emek harcama ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı tarafınca takip edilmektedir. Torun bakım aylığı alan kişiler, belirtilen şartların oluşması durumunda kuruma data vermelidir. Kurum tarafınca tespit edilen durumlarda, kişilere yasal ceza uygulanabilir.

Torun bakım aylığının kesilme sebepleri içinde yer edinen durumlar şunlardır:

 • Torun bakım aylığın mevzu edilen çocuğun yaşamını yitirmesi durumunda, ödenen aylık tamamen kesilecektir.
 • Torun bakım aylığı kapsamında ödeme alan büyükannenin, sıhhat durumu yerinde olmalıdır. Sıhhat durumunu yitiren kişiler, torun bakım aylığı kapsamında ödeme talep edemezler.
 • Evlatların bakımını muntazam şekilde yapmayan büyükanneler, torun bakım aylığı alma haklarını yitirecektir.
 • Bakılan evlatların 3 yaşını geçmesi durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.

Annelerin işten ayrılması durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sonlandırılmaktadır.

Torun Bakım Maaşı Ne Kadar?

Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca başlatılan bir proje kapsamında çalışan ailelerin minik çocuklarına bakan büyükanne ve büyükbabalar için maddi destek sunulmaya adım atmıştır. Bu kapsam doğrultusunda lüzumlu şartları taşıyan kişilerin torun bakma maaşından yararlanması mümkündür.

Torun bakım desteği kapsamında yapılacak ödemeler ise 425 TL olarak belirlenmiştir. Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca her yıl projenin miktarı ve kaç şahıs için verileceği belirlenmektedir. Torun bakım maaşı almak için lüzumlu şartları taşıyan vatandaşların hem torunlarına bakması hem de aylık olarak belirli oranda ücret almaları mümkün hale gelmiştir. Her yıl torun bakım desteği oranları değişmektedir.

Okul Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

SSK Çeyiz Parası Nasıl Alınır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *