Arıcılık Destekleme Ödemeleri 2023

Devlet Tarafınca Verilen Arıcılık Destekleri

Devlet ziraat ve hayvancılık alanında üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına her yıl olduğu benzer halde 2023 senesinde da destek sunar vermeye devam ediyor. Meydana getirilen desteklemelerin içinde arıcılık faaliyetleri de bulunmaktadır. Desteklemelerden faydalanacak olan yetiştiricilerin Arıcılar Birliğine üye olmaları gerekmektedir. Bu birliğe üye olunmadığı taktirde arıcılık alanında verilen hiçbir destekten yararlanmak mümkün değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca arıcılık için verilen destekleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Arılı kovan desteği,
 • Ana arı ve damızlık ana arı desteği,
 • Bombus arısı desteği verilmektedir.

Devlet Tarafından Verilen Arıcılık Destekleri

Devlet Tarafınca Verilen Arıcılık Destekleri

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen arıcılık desteklerinden yararlanmak için bazı koşullar bulunmaktadır. Bir sonraki başlığımızda Bakanlık tarafınca verilen bu desteklemelerden yararlanmak için lüzumlu koşulları, müracaat için lüzumlu evrakları ve müracaat tarihlerini sizlerle paylaşacağız. Bakanlığın yanı sıra TKDK arıcılık faaliyetleri için çeşitli tutarlarda destek sunar verilmektedir. Devlet desteklerinin yanı sıra bankalar arıcılık kredisi de vermektedir. Bu bankaların başlangıcında çiftçilere uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile birçok olanak elde eden Ziraat Bankası gelmektedir. Banka devlet destekli olarak arıcılık kredisi imkanı sağlamaktadır. Arı yetiştiricilerine verilen desteklerden içeriğin devamında tek tek bahsedeceğiz.

Arılı Kovan Destek Tutarı Nedir?

Arıcılık faaliyeti ile uğraşanlara Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca kovan başına 10 TL tutarında ödeme yapılmakta idi. Bir tek 2021 senesinde Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli‘nin verdiği müjde ile kovan başına verilen 10 TL desteğin 15 TL’ye çıkartıldığı bildirildi. 2021 yılına ilişkin meydana getirilen ödemeler şartları karşılayan ve destekten faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin hesaplarına 2021 bakanlık tarafınca belirlenen tarihler içinde yatırılacaktır. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile kişilerin T.C kimlik numaralarının son hanelerine bakılırsa yatırılmaktadır. Hububat ve arıcılık destekleme ödemeleri;

 • T.C kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan kişilerin hesaplarına,
 • T.C kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan kişilerin hesaplarına

olmak suretiyle iki grupta yatırılıyor. İki grubun destek ödemesinin yapıldığı tarihler birbirinden değişik günlerde olmaktadır. Meydana getirilen destek ödemelerinden yararlanacak olan kişilerin sağlaması gereksinim duyulan koşullar Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir. Resmi Gazete’de piyasaya çıkan tebliğde arılı kovan desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiricilerin aşağıdaki kurallara ve şartlara uygun olarak etkinlik yapıyor olması gereklidir.

 • Devlet desteğine müracaat meydana getirecek arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı üye olmaları gerekmektedir.
 • Destekten faydalanacak olan yetiştiricinin işletmesinde bulundurduğu kovanların minimum 30 tane maksimum 1000 tane olması gereklidir.
 • İşletmede bulunan arılı kovanların sayılarının Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olması lüzumlu olup bu sistemde bulunan veriler dikkate alınacaktır.
 • Arıcıların destekten yararlanmak istediği ve bağlı bulunmuş olduğu örgüte müracaat ederek dilekçe ile müracaat yapması gereklidir.

Arıcılık destek tutarı 2021 yılında 15 TL olarak ödeniyor!

Arıcılık destek tutarı 2021 senesinde kovan başına 15 TL olarak ödeniyor!

Müracaat için talep edilen temel koşullar bildiri sonucundaki koşullara bakılırsa hazırlanmıştır. Birlikler kişilerin yapmış olduğu başvuruları, müracaat tarihinin sona erdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde İl yada İlçe Müdürlüğüne yollayacaktır. Desteğe naturel olarak tutulacak olan arılı kovanların Arıcılık Kayıt Sisteminde olması gerektirme ettiğini belirmiştik. İl ve/yada İlçe Müdürlüklerince AKS’de  yer edinen kayıtlar incelenecek ve bu iş için yetkilendirilmiş kişiler tarafınca arıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği yer tespit edilecektir. Eğer meydana getirilen araştırmalarda AKS kaydından fazla sayıda kovan çıkar ve plakalar değişik olur ise gene AKS’de kayıtlı olan veriler baz alınmaktadır. Tamamlanmamış olursa tespitte incelenen sayılar göz önünde bulundurulur.

Durağan(durgun) bir yerde arıcılık faaliyeti ile uğraşanların yanı sıra gezginci olarak etkinlik gösterenler de bulunmaktadır. Gezginci arıcılar için yapılması gereksinim duyulan tespitler bulundukları mevkide ki müdürlükler tarafınca gerçekleştirilecektir. Eğer kişi arıların nakli ve konaklamaya ilişkin faaliyetlerini ilgili mevzuatta belirtilen hükümler neticesinde yapmıyor ise destekleme ödemesi için tespit yapılmayacaktır. Tespit işlemlerinden sonrasında İcmal ve itiraz süreçleri başlayacaktır. Bu süreçler de tamamlandığında ödemelerin gerçekleşmesi adına yeni bir İcmal sıralaması (İcmal-3) hazırlanıp onaylanır ve 10 gün içinde HAYGEM’e Hayvancılık Genel Müdürlüğüne iletilir.

Arılı Kovan Desteği İçin Lüzumlu Evraklar

Desteklemeden yararlanmak için lüzumlu evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak İl ve İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüğüne müracaat yapabilirsiniz.

 • Arıcılık Kayıt Sistemine kaydının bulunduğunu belirten bir belge,
 • AKS’den alınarak doldurulacak olan müracaat dilekçesi olan Arıcılık Başvuru Dilekçesinin örneğini bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza word. uzantısı olarak indirebilirsiniz),
 • İşletme tescil belgesi,
 • İşletmedeki arıların konaklama belgesi,
 • Gezginci arıcılık icra eden kişilerin Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Baytar Esenlik Raporu

lüzumlu evraklardandır. Durağan(durgun) arıcılık icra eden yetiştiricilerin bağlı bulundukları bölgedeki müdürlüklere, gezginci arıcıların ise o an bulundukları bölgedeki İl ve İlçe Ziraat Müdürlüklerine müracaat yapmaları gereklidir.

Arılı Kovan Desteği İçin Gerekli Evraklar

Arılı Kovan Desteği İçin Lüzumlu Evraklar

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Destek Tutarı Ne Kadar?

Damızlık ana arı ve ana artı desteklemesi için tebliğde belirtilmiş olan bazı koşullar bulunmaktadır. Koşulları elde eden yetiştiricilere;

 • Ana arı için kovan başına; 15 TL,
 • Damızlık ana arı kovan başına; 40 TL ödeme yapılmaktadır.

Aşağıdaki koşulları elde eden arıcıların müracaat yapmaları halinde destekleme verilecektir;

 • Arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve müracaat tarihinde AKS’de bulunan kayıtlarının güncel olması gereklidir. Yetkililerce meydana getirilen araştırmalarda kovanların sayılarında ve bilgilerinde AKS verileri baz alınacaktır.
 • Desteğe naturel olarak tutulacak olan arıların üretim izni bulunan iş yerlerinden satın alınmış olması gereklidir.
 • Damızlık ana arı desteklemesi için müracaat meydana getirecek olan işletmeciler, faaliyetteki kovan sayısının maksimum %10′u kadarı için destek alabileceklerdir. Bu kapsamda mevcut orana bakılırsa belirlenen sayı 20 taneyi geçmemektedir.

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Destek Tutarı Ne Kadar?

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Destek Tutarı Ne Kadar?

 • Ana arı desteğine müracaat meydana getirecek olan işletmede faaliyetteki kovan sayısının maksimum yarısı kadar destek verilir. Buna bakılırsa mevcut sayı 200 taneyi geçmeyecektir.
 • Arılar bulunmuş olduğu yıl içinde belirlenmiş renk ile işaretlenerek belirlenmiş ve taşınması amaçlı bulunan kafeslerde üretici işletmenin numarası mevcut olmalıdır.
 • Damızlık ana arılar numaralar ile etiketlendirilecektir. 
 • Arılara ilişkin bilgiler satışını gerçekleştiren üreticilerce AKS’ye girilecektir. Satın alınan arılar satış belgesi ile belgelenmektedir. Bayiden kesilen faturalar kabul görmeyecektir.
 • İki destek için birden müracaat yapılmayacaktır.

Lüzumlu olan şartlar maddelerde belirtildiği benzer halde olmaktadır. Koşulları elde eden kişilerin üyesi olduğu yetiştirici örgütüne bir dilekçe ve satış belgesi ile birlikte belirlenecek olan tarihlerde müracaat yapmaları gereklidir.

TKDK Arıcılık Desteklemeleri

Ziraat ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca arıcılık faaliyeti gerçekleştirenlere bal üretimini desteklemek adına “Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması” kapsamında verdiği desteklerden yararlanmak için müracaat koşulları bulunmaktadır. Koşulları elde eden yetiştiriciler dönem içinde verilen IPARD Müracaat Çağrılarını takip etmelidir. Başvuruya ilişkin verilen çağrılar TKDK resmi internet sayfasında yayımlanmaktadır. IPARD 8 Çağrı İlanı sitede yayımlanmıştır. TKDK arıcılık desteğinden yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir;

 • Müracaat sahibinin ziraatçi ya da çiftliğin bir üyesi olmaması halinde yapılacak olan yatırımın kırsal bir alanda gerçekleştirilmesi,
 • Proje kapsamındaki arıların arıcılık kayıt sisteminde olmaları,
 • Arıcılığa dair talep edilen projeler ile müracaat yapılması,
 • Desteğe başvuracak olan kişinin geçerli bir yetiştirme belgesine haiz olması,

TKDK Arıcılık Desteklemeleri

TKDK Arıcılık Desteklemeleri

 • İşletmede bulunan arı kovanlarının minimum 30, maksimum 500 tane olması, (Bal ve diğeri arı ürünlerinin işlenme, paketleme ve kovan üretimlerinde kovan sayısı göz önünde bulundurulmaz.)
 • Müracaat sahiplerinin TKDK desteklenen iller de ikamet ediyor olması,
 • Kovanların minimum 30, en fazla 500 tane içinde durağan(durgun) kalacağını belirten Taahhütname sunulmalıdır.

Belirtilen koşullara bakılırsa desteklenen illerde müracaat için çağrı ilanları yayımlandığında lüzumlu incelemeleri yaparak arıcılık için destek veriliyor mu verilmiyor mu baktıktan sonrasında başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. IPARD 8 çağrı ilanında arıcılık projeleri desteklenmemektedir.

Arıcılık faaliyeti ile uğraşmak ve kazancınızı bu sektörden sağlamak istiyorsanız içerikte belirttiğimiz bölgelere müracaat tarihlerini takipte kalmış olarak lüzumlu evraklar ile birlikte müracaat yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *