Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Eşinden boşanan hanımefendiler için dul maaşı söz mevzusu değildir. Yalnız eşi vefat etmiş ve hiçbir maddi gelire ihtiyacı olmayan hanımefendiler dul maaşından faydalanabilirler. Ayda 2500 TL olan maaşı alan hanımefendiler çalışmaya başladıklarında maaşları kesilir. Başka biriyle evlenen hanımefendiler da dul maaşı alamazlar. İşgücüne katılamayan bayanlara devlet tarafınca tanınan bir imtiyaz olan bu maaş yardımıyla pek fazlaca hanım geçimini idame ettirmektedir.

Dul Maaşı İçin Lüzumlu Belgeler Nedir?

Dul maaşı almak için ihtiyaç duyulan evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dilekçe
 • Kalıtım ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopyası
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Vefat eden eşin nüfus cüzdanı ve iki tane vesikalık fotoğrafı
 • Emekli maaş sistemi katılım formu
 • Muhtaçlık belgesi

Dul Maaşı Ne Kadar?

Dul maaşı hesaplama aşağıdaki kriterlere bakılırsa yapılır:

 • Vefat eden eşin evladı yoksa maaşının %75’i kadarı eşe verilir.
 • Vefat eden eşin evladı var ise maaşının %25’i çocuğa yada ufaklıklara verilir.
 • Vefat eden eşin evladı var ise maaşının %50’si eşe verilir.

Tüm bu bilgiler ışığında dul maaşının en düşük kıymeti 2021 senesi için 650 TL’dir. Bu maaş iki ayda bir ödenmektedir ve maaşa her yıl belli bir oranda zam yapılmaktadır. Dulluk maaşı hem hanımefendiler hem de erkekler için geçerli bir maaş sistemidir. Engelli kişiler bu maaşı yaşam boyu alabilmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan bir raporla beraber engelli bulunduğunu kanıtlama eden kişiler bu fırsattan yararlanabilirler.

Dul Maaşı Iyi mi Sorgulanır?

Dul maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üstünden yapılmaktadır. Bu işlem için başvuruda bulunan kişiler işlemin sonucuna www.turkiye.gov.tr üstünden erişebilirler. Sisteme giriş yapmak için kişilerin bir e-Devlet şifresine haiz olması gerekir. Daha evvel bu sistemi kullanmamış kişiler en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifrelerini alabilirler. Alınan bu gizyazı ve kimlik numarası ile beraber sisteme girilir. Müracaat meydana getirilen işlemin adı arama çubuğuna yazılınca lüzumlu sayfa açılır ve netice öğrenilir.

Yetim Maaşı Nedir?

Yetim maaşı sigortalı olarak çalışan kişilerin vefat etmesi durumunda çocuklarına bağlanan maaştır. Kişilerin çalışırken aldıkları maaşa bakılırsa endekslenen bu maaştan pek fazlaca çocuk faydalanmaktadır. Küçüklere dair herhangi bir cinsiyet ayrımı söz mevzusu değildir, hem adam hem de kız evlatları bu maaşı alabilirler. Aradaki tek fark ise yaşla alakalıdır. Bekar ve çalışmayan kız evlatları yaşam boyu bu parayı alabilirler. Adam çocuklarında ise eğitim durumu devreye girer. İlkokul mezunu adam çocuklar 18, ortaöğretim mezunu adam çocuklar 20, üniversite mezunu adam çocuklar ise 25 yaşına dek maaş alabilirler.

Dul Maaşının Şartları Nedir?

Dul maaşı müracaat koşulları şu şekildedir:

 • Vefat eden eş minimum beş yıl süresince sigortalı olarak çalışmış olmalıdır.
 • Vefat eden eşin an azca 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.
 • Vefat eden eşin prim borcu bulunmamalıdır.

Bu kıstasları elde eden kişiler dul maaşı alabilirler.

Muhtaçlık Belgesi Iyi mi Alınır?

Fakirlik belgesi muhtarlıklar vesilesiyle alınır. Muhtarlık yoksa çeşitli mahalli yönetimler vesilesiyle bu işlem gerçekleştirilebilir. Muhtaçlık belgesinin temel amacı devlet tarafınca verilen çeşitli yardımlardan yararlanmak için kullanılmasıdır. Dul aylığı da bunların içinde yer almıştır. Bu belgeyi almak için lüzumlu tek belge kimlik kartı yada nüfus cüzdanıdır. Başvuruyu icra eden kişiler eğer talebe ise talebe belgesi de talep edilebilir. Meydana getirilen sorgu işlemleri esnasında kişinin aylık geliri denetim edilir. Üstüne kayıtlı ev, otomobil yada arsa bulunan kişiler bu belgeyi alamazlar.

Muhtaçlık Belgesi Alma Kriterleri Nedir?

Yoksulluk belgesi alma koşulları şöyleki sıralanabilir:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Bir işte çalışmıyor olmak
 • Mal varlığa haiz olmamak
 • İkamet adresinin müracaat meydana getirilen muhtarlığa bağlı olması

Lüzumlu şartlar sağlandığı zaman muhtaçlık belgesi almak oldukça kolay bir işlemdir. Meydana getirilen kolay bir müracaat işlemiyle kısa süre içinde bu belge alınabilir. Muhtarlar çoğu zaman bu belgeyi verirken belgenin hangi amaçla kullanılacağını da bilmek ister.

Dulluk Maaşı Niye Kesilir?

Dulluk maaşının kesilme sebepleri şöyleki sıralanabilir:

 • Maaşı alan eşin evlenmesi yada işe başlaması
 • Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebep
 • Evlenmese bile bir başkasıyla birlikte yaşanması durumunda maaş kesintisi söz mevzusu olabilir.

Dul aylığının kesilmesi oldukça belirgin nedenlerle gerçekleşmektedir. Müracaat meydana getirilen kurum maaş verdiği kişilerin durumlarını periyodik aralıklarla denetim eder. Elde edilmiş bulgular ışığında maaş ödenmeye devam edebilir.

Boşanan Bayanlar Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Boşanan hanımefendiler için yetim aylığı almak bahsi geçen bayanların anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda mümkündür. 25 yaşın üstündeki erkekler bu fırsattan faydalanamazlar. Boşanmış bir adamın bu nedenden dolayı yetim maaşı alması pek ihtimaller içinde değildir. Boşanan bayanların herhangi bir dul aylığı alması mümkün olmadığı için pek fazlaca hanım yetim maaşı almak için başvuruda bulunur ve bu fırsattan faydalanır. 2021 senesi için açıklanan yetim maaşı tutarı 293 TL’dir.

Yetim Aylığı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Yetim aylığı başvuru işlemleri e-Devlet üstünden yada bizzat Toplumsal Güvenlik Kurumuna yapılabilir.

SGK’ya direkt olarak yapılacak başvurularda lüzumlu belgeler şu şekildedir:

 • 3 tane vesikalık fotoğraf
 • Müracaat dilekçesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişilerin (anne yada baba) ölüm belgesi
 • 25 yaş altı erkekler için talebe belgesi
 • Kimlik araştırma belgesi

Bu müracaat işlemi bizzat SGK şubesine giderek gerçekleştirilir. Sadece gelişen teknolojiyle beraber e-Devlet üstünden de müracaat gerçekleştirmek mümkündür.

Yoksulluk Maaşı Nedir?

Muhtaçlık maaşı çeşitli kriterleri elde eden vatandaşların faydalanmış olduğu bir hizmettir. Boşanmış olan kişilerin değerlendirebileceği ihtimaller içinde kabul edilir. Bilhassa ekonomik özgürlüğü olmayan, iş bulmakta zorluk çeken ve nafaka alamayan hanımefendiler bu fırsattan yararlanırlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca verilen bu maaş 2021 senesi itibariyle 679.64 TL olarak belirlenmiştir. Engelliler ve yetim evlatları için bu meblağ 914.49 TL’dir. Lüzumlu incelemeler yapıldıktan sonrasında maaşın verilip verilmeyeceği kararlaştırılır. Müracaat esnasında yalan beyanatta bulunmak tolere edilen bir durum değildir.

Yoksulluk Maaşı Şartları Nedir?

SGK’ya direkt olarak yapılacak başvurularda lüzumlu belgeler şu şekildedir:

 • Müracaat sahipleri başka bir yerden maaş yada yardım almamalıdır.
 • Kişiler herhangi bir işte çalışmıyor olmalıdır.
 • Kişinin üstünde herhangi bir mal varlık bulunmamalıdır.
 • Engelli olan kişiler sıhhat durumları tabip raporuyla teyit etmelidir.

Müracaat işlemleri hem web üstünden hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünün en yakın şubesinden gerçekleştirebilir. Buradaki en mühim nokta formun eksiksiz bir şekilde doldurulmasıdır. Meydana getirilen incelemeler esnasında informasyon paylaşımı mevzusunda saydam olan kişilerin maaş elde etme ihtimali artabilir.

Belediyeler Boşanmış Hanımefendilere Hangi Yardımları Yapar?

Belediyelerin eşinden ayrılan bayanlara yaptıkları yardımlar şehirden şehire ve hatta ilçelere bakılırsa değişmekle beraber çoğu zaman nakit para şeklindedir.

Aşağıdaki özelliklere haiz kişiler bu yardımlardan faydalanabilir:

 • Sigorta güvencesi olmamak ve bir işte çalışmıyor olmak
 • Hastalık sebebiyle çalışamıyor olmak
 • Belediye incelemesi sonucunda desteğe gerekseme duyulduğunun tespit edilmesi

Nakit yardımlara ek olarak yiyecek yardımı, ilaç yardımı yada eğitim giderlerinin karşılanması benzer biçimde yardımlar da söz mevzusudur. Bir çok belediye direkt doğruya dul maaşı vermez sadece eşini yitirmiş kişiler de gerekseme duydukları takdirde çeşitli yardımlardan faydalanabilirler.

Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?

Enflasyona bağlı olarak her altı ayda bir dul ve yetim aylıklarına meydana getirilen zamların peşinden güncel olarak belirlenen dul ve yetim aylığı tutarı en düşük 390 TL ve en yüksek 4 bin 500 TL’ye kadar terfi etmiştir. Buna bakılırsa son zamlar ve enflasyon oranlarına bakılırsa dul aylığı 650 TL olurken, yetim aylığı ise 293 TL olarak belirlenmiştir.

Dul yada yetim aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar için belirli sürelerde ödenen dul ve yetim aylıkları eşi vefat etmiş kişilerin geride kalan eşi ve evlatları için belirli şartları sağlamalarının peşinden ödenen aylık ücretler olarak tanımlanır. E – devlet üstünden dul ve yetim aylığı sorgulaması yapılabilir.

SSK Çeyiz Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir ?

Çocuk Yardımı Parası Nereden, Nasıl Alınır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *