Küçükbaş Büyükbaş Hayvan Parası 2023

2021 Senesinde Verilen Hayvancılık Hibeleri Nedir?

Devlet tarafınca büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, tavuk yetiştiriciliği şeklinde birden fazla alanda hayvancılık desteği verilmektedir. Devlet desteklerinin yanı sıra Ziraat Bankası tarafınca 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi verilmektedir. Ek olarak diğeri bankalar tarafınca da hayvancılık ve ziraat alanında çiftçilere pek oldukca değişik kredi imkanı sağlanmaktadır. Ana para yetersizliğinden hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştiremeyenlere devlet destekli olarak geri ödemesiz affetme verilmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için verilen affetme destekleri şu şekildedir;

 • Buzağı desteği,
 • Koyun ve keçi desteği,
 • Süt primi desteği,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Arıcılık,
 • Aşı desteği,
 • İnşaat yatırımları, hayvan alımları ve makine, alet, ekipman alımları için DAP, GAP, DOKAP, KOP projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri sağlanmaktadır. Desteklerden faydalanacak olan kişilerin Bakanlık tarafınca belirlenmiş olan koşulları sağlamaları gereklidir.
2021 Yılında Verilen Hayvancılık Hibeleri Nelerdir?

2021 Senesinde Verilen Hayvancılık Hibeleri Nedir?

Affetme destekleri yalnızca Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca değil Ziraat ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca da verilmektedir. TKDK tarafınca verilen desteklemeden yararlanmak için belirli dönemlerde verilen IPARD duyuru çağrılarını takip etmeniz ve çağrıda piyasaya çıkan desteklemelere bakılırsa projenizi sunmanız gereklidir. Ek olarak TKDK tarafınca desteklenen illerden birinde ikamet ediyor olmanız gereklidir.

Küçükbaş Hayvan Desteği

Devlet tarafınca kırsal kesimde yaşayan ve geçimini ziraat ya da hayvancılık ile gerçekleştiren kişilere destek vererek üretime canlılık getirmek ve istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple küçükbaş hayvanların et ve süt üretimini icra eden kişilere çeşitli hibeler, faizsiz yada düşük faizli kredi imkanları sunulmaktadır. Ziraat ve Orman Bakanlığı ve TKDK tarafınca verilen affetme desteklerinden yararlanmak için belirli evraklar ile birlikte müracaat tarihlerinde ilgili bölgelere müracaat yapılması gerekiyor. İlgili Bakanlık tarafınca küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvan başına aşağıdaki tutarlarda destek sağlanmaktadır;

 • Koyun ve keçi desteği kapsamında hayvan başına; 25 TL destek,
 • Tiftik yetiştiricilerine hayvan başına; 30 TL destek,
 • Koç ve teke yetiştiriciliği; Bakanlık tarafınca belirlenmiş olan DAP, GAP, DOKAP, KOP bölgesindeki illerde ikamet eden kişilere destek verilmektedir. Hayvanların alım tutarının %50‘si kadar affetme verilebilmektedir.

Koyun ve keçi desteğinin şartları;

 • Anaç koyun ve keçi desteklemesinden faydalanacak olan yetiştiricilerin hayvanlarını TÜRKVET ve Koyun Keçi Informasyon Sistemi’ne kaydettirmiş olması gereklidir.
 • Daha evvel 15-90 ay arasındaki hayvanlar için destek veriliyor idi. 2021 yılı için meydana getirilen yeni düzenleme ile birlikte 120 aya çıkartıldı. 15-120 ay aralığındaki küçükbaş hayvanlara belirlenen tutardaki destek verilmektedir.
 • Destekten faydalanacak olan hayvanlar küpelenmiş olmalıdır.
 • Değişik illerde birden fazla işletmeye haiz olan yetiştiricilerin, işletmelerin bulunmuş olduğu illerde ayrı ayrı müracaat yapması gereklidir. (Göçer hayvancılık için bu madde geçerli değildir.)
 • Şırnak, Mardin ve Siirt illerinde saf ırk anaç tiftik keçileri için ilave destek verilmektedir. Belirlenmiş olan koşulları elde eden yetiştiricilerin üye olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile Bakanlık tarafınca belirlenecek olan tarihler içinde müracaat yapması gereklidir.
Koyun ve keçi desteğinin şartları

Koyun ve keçi desteğinin şartları

Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar;

 • Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin faaliyette olan işletmesi ve tiftiği oluşturan hayvanların TÜRKVET’e kaydının bulunması,
 • Tiftik, Tiftik ve Yapağı Ziraat Satış Kooperatifleri Birliği ve bağlı kooperatifler aracılığı ile damızlık koyun, keçi yetiştiricileri birliğine satışının gerçekleşmesi,
 • Tiftik desteklemesi için satış miktarı belgelenmelidir. Satış belgesinde yetiştiricinin adı ve soy adı, yazışma bilgileri, T.C kimlik numarası, tiftik miktarı, zamanı ve fiyatı yazılmalıdır. Tiftik üreticilerine destekleme kilo üstünden yapılmaktadır. Başvurular ise tiftik satışının gerçekleştirildiği Tiftibirlik, bağlı birleşke ya da damızlık koyun yetiştiricilerinin birliklerine yapılacaktır. Evrak olarak ise müracaat dilekçesi ve işletme tescil belgesi kafi olacaktır.
Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar

Tiftik yetiştiricilerine verilen destek için belirlenmiş olan koşullar

Koç ve teke yetiştiriciliği desteğinin şartları; 

 • Koç ve teke desteği kapsamında her 20 anaç materyale bir damızlık adam materyal oranında ve hala etkinlik gösteren koç ve tekelere destek sağlanmaktadır.
 • Bir sonraki dönemde faaliyette olacak olan damızlık talibi adam materyale, işletmede mevcut bulunan koç ve tekelerin yüzde 50‘sini geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.
 • Bakanlık tarafınca projenin desteklendiği iller bulunur. Bu illerden bir tanesinde ikamet ediyor olunması gereklidir.
 • Hayvan alımlarının bedelinin %50’si kadar affetme verilmektedir. Başvurular için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat yapılması gereklidir.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri Ne Süre Ödenecek?

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri için hayvan başına 25 TL destek verildiğini belirtmiştik. Lüzumlu koşulları elde eden ve 2021 senesinde müracaat icra eden kişilere yapılacak olan ödemelerin tarihleri ilerleyen günlerde açıklanması ümit ediliyor. Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafınca meydana getirilen açıklamalara bakılırsa 2021 yılı anaç koyun ve keçi destekleri yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine bakılırsa yatırılacaktır. Kimlik numaralarının son hanesi;

 • 8 olan, 4 ve 6 olan ve 0 ve 2 olan yetiştiricilere Bakanlık tarafınca belirlenecek olan tarihinde hesaplarına destek ödemeleri yapılacaktır.

Bakan Pakdemirli, verilen desteklemeler neticesinde 187 bin tane üreticinin 21,5 milyon baş anaç koyun ve keçisine 538 milyon TL ödemeden yararlandırılacağını belirtmiştir. Hayvan yetiştiricilerine verilen bu destek tutarları küçümsenmeyecek derecede olmaktadır. Bu sebeple yetiştiricilik yapanlar verilen affetme desteklerini takip ederek müracaat yapabilirler.

Büyükbaş Hayvan Desteği

Büyükbaş hayvancılıkta etkinlik gösteren işletme sahiplerine pek oldukca affetme ve faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Devlet destekli olarak verilen affetme ve krediler yalnızca sıfırdan başlayanlar için değil daha evvelden hayvancılık icra eden ve işletmesini geliştirmek isteyenlere de verilmektedir. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca belirlenmiş olan şartları yerine getiren çiftçilere hayvan başı ödemeler yapılıyor. Bakanlık tarafınca verilen büyükbaş hayvan destekleri aşağıdaki şeklinde olmaktadır;

Buzağı ve Malak Desteği;

 • 4 ay ve üstü buzağı ve malak desteği için hayvan başına; 350 TL,
 • Malak desteği için hayvan başına; 150 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı malak için; 400 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı için hayvan başına; 500 TL,
 • Döl kontrolünde olan buzağı için hayvan başına; ilave 50 TL
 • Yetiştiricilik bölgesindeki illere hayvan başına; ilave 200 TL,

Buzağı desteğinden yararlanmak isteyen ve yukarıda maddeler halinde verilen ödemeleri almak isteyenlerin şu koşulları sağlamaları gereklidir;

 • Buzağıların 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde dünyaya gelen olmaları,
 • 2 dönem için 1 Nisan 2021- 15 Haziran 2021 tarihleri içinde dünyaya gelen olmaları,
 • Bakanlığın kayıt sisteminde dünyaya geldiği işletmenin ve buzağının annesinin kaydı olması,
 • Hayvanların küpelenmiş olması,
 • Hayvanların müracaat süresini takiben işletmede minimum 120 ay süreli olarak hayatta kalması,
 • TÜRKVET yada E-Islah‘a kayıtlı olması,
 • Dişi hayvanlar için brusella ve şap aşıları, adam hayvanlar için ise şap aşısının yaptırılmış ve Baytar Informasyon Sistemine kaydedilmesi,
 • Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılara verilen desteklerden yararlanmak için soy kütüğü sistemine kayıtlı ve E-Islah’ta kayıtlı olan anne hayvanlardan dünyaya gelen buzağılara verilmektedir.
 • Süt ölçümünün gerçekleştirildiği ayda, toplam inek sayısının minimum 3’te 2’sinin süt verimleri ölçülerek sisteme kaydının yapılmış olması,
Buzağı ve Malak Desteği

Buzağı ve Malak Desteği

Buzağı desteği için belirlenen koşullar maddeler halinde belirtildiği şeklinde olup üreticiler desteğini hangi üretici teşkilat tarafınca almak istiyor ise o teşkilat üstünden, soy kütüğüne kayıtlı olarak destek alacak olanlar başvurularını damızlık sığır yetiştiricileri ilk birliklerine, kooperatiflerden destek alacak olanlar başvurularını bölge yada il üst birlikleri üstünden, hiçbir örgüte üyeliği bulunmayanlar ise il yada ilçe müdürlüklerine müracaat yapacaklardır. İkinci dönem başvuruları 2021 yılı için başladı. Malak desteklemesi şartları buzağı desteğinden farklıdır. İncelemek için bağlantı verdiğim içinde ne olduğu inceleyerek data alabilirsiniz.

Anaç Manda Desteği;

 • Manda yetiştiricilerine hayvan başına; 250 TL,
 • Soy kütüğüne kayıtlı manda için hayvan başına; 400 TL ödeme yapılmaktadır.

Destekten faydalanacak olanların yetiştiriciliği kurallarına bakılırsa ve şartlara uygunluk çerçevesinde yapması gereklidir. Manda yetiştiricilerinin yerine getirmesi gereksinim duyulan koşullar aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • İşletmenin ve anaç mandaların TÜRKVET‘e kayıtlı olması,
Anaç Manda Desteği

Anaç Manda Desteği

 • Soy kütüğüne kayıtlı mandalar için destekten yararlanacak olanların hayvanların ve bulunmuş olduğu işletmenin Manda Islah Sistemi’ne kaydının bulunması,
 • İşletmede sağımı meydana getirilen hayvanların minimum yarısının süt ölçümü yapılmalı,

Koşulları elde eden yetiştiricilerin birliğe üye olanları il birliklerine, üye olmayan yetiştiriciler ise il yada ilçe müdürlüklerine müracaat yapmalıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen hibelere belirlenen tarihlerde müracaat yaparak işletmenizi kurabilir yada mevcud işletmenizi geliştirebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *