9 Gün Çalışanlara Genel Sağlık Sigortası Primi Muafiyeti

Düzgüsel şartlar altında SSK kapsamında ayda 30 günden azca çalışanların Genel Sıhhat Sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyorken, son meydana getirilen düzenlemeler ile beraber 30 günden azca çalışan sigortalılar için bu zorunluluk kaldırıldı ve 2021 senesinde 30 güne tamamlama zorunluluklarında değişikliklere gidildi.

Genel Sıhhat Sigortası Priminde Değişim

4/A statüsünde olanlar için ayda 30 günden azca emekleri halinde kendi genel sıhhat sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyordu. Bu mevzuda çeşitli mağduriyetler yaşandığı için değişim için ilk adım 2016 senesinde atılmış ve meydana getirilen değişim sonucunda 30 günden azca çalışan bazı sigortalılar için bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştı. Öteki sigortalılar için de ayda 20 gün ya da daha azca çalışanlar için de zorunluluk kapsamı belirlenmişti. 2021 senesinde meydana getirilen düzenleme ile beraber genel sıhhat sigortası tamamlamalarında yeniden değişikliğe gidildi.

Bu bakımdan genel sıhhat sigortası primlerini tamamlamayacaklar şu şekilde belirlendi;

  • 4/A kapsamında ayda 30 günden daha azca çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dahilinde eş, çocuk, anne ve babası üstünden yardım alma hakkı bulunanların aylık genel sıhhat sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmiyor.
  • Burada sözü edilen benzer biçimde bir durumu olmayan kimseler için ise 4857 sayılı kanunun 13’üncü yada 14’üncü maddelerinde belirtilen kısmi süreli ya da davet üstüne çalışanların şu demek oluyor ki kısmi istihdam olarak gösterilenlerin de ay içinde 8 gün ya da daha azca çalışanlar,
  • Ay içinde günlük olarak belirli saatlerde emek vererek çalmış olduğu saat karşılığında ücret alanlardan şu demek oluyor ki tamamlanmamış gün olarak puantaj gösterilenlerden, ay içinde 8 gün ve daha azca çalışanlar gene genel sıhhat sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundalar. Fakat bu kapsamda bulunanlar ayda 8 günden fazla çalışıyorlarsa, başka bir deyişle SGK’ya bildirilen aylık emek verme gün sayısının 8 günden fazla olması halinde ise bu kimselerin genel sıhhat sigortası primlerini 30 güne tamamlamamaları gerekmiyor.
  • Bu durumların haricinde ayda 30 gün çalışanların ise sigortaları kapsamında sıhhat sigortası primleri ödendiği için ilave olarak prim tutarlarını 30 güne tamamlamaları gene gerekmiyor.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Dikkat

Meydana getirilen değişimler ile beraber ev hizmetlerinde çalışanlar için de genel sağlık sigortası primlerinde değişikliğe gidildi. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ya da daha oldukça çalışanlar, yanında çalışmış oldukları işveren tarafınca aylık emek verme gün sayılarının SGK’ya 10 gün ve üstü olarak bildirilen kimseler ayda 8 günden daha çok çalışmış oldukları için genel sıhhat sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmiyor. Sadece ev işlerinde 10 günden daha azca çalışanlar için işverenler genel anlamda iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını geçerli kıldıkları için bu kapsamda olanlar uzun vadeli sigorta kodları ile toplumsal güvenlik sistemine giriş yapamıyorlar ve primlerini kendilerini ödemek zorunda kalıyorlar.

Burada temel alınacak nokta, ev hizmetlerinde emek verme süresinin saat üstünden hesaplanmasıdır. Mesela her gün çalışılması halinde düşük saat süreleri ile toplamda daha düşük gün sayısı çıkıyorsa, çalışanların bu şekilde bir durumu kabul etmek yerine daha tutarlı gün sürelerinin oluşturulmasını işverenden talep etmeleri gerekir. Aksi takdirde genel sıhhat sigortası primlerini kendilerini ödeyeceklerdir.

Genel Sıhhat Sigortası Primi Ne Kadar Oldu?

Ayda 8 günden azca çalışan kimseler için tamamlanmamış günlerine ilişik borçları SGK’ya ödemek zorunda olanlar için günlük brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üstünden tamamlanmamış primlerin ödenmesi belirleniyor. 2021 yılının sonuna değin ise için (30 günlük bazda) ödenmesi ihtiyaç duyulan sıhhat prim tutarı 88 TL olarak belirlendi. Sadece maddi durumu iyi olmayanların ise gelir testine doğal tutularak bu prim ödemesinden muaf olabilmeleri de mümkün.

Öğrencilerin Yetim Maaşı Şartları ve Nasıl Alabilirler

Gelir Testi Nasıl Yapılır, Başvuru ve Sorgulama İşlemleri

GSS Geçmiş Dönem Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *