SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

SGK’dan çift maaş almak isteyenler; iki anne babaları üstünden 2 tane yetim aylığı alabilmektedirler. Ek olarak kendi emekli maaşları ile birlikte dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. Emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı almaları durumunda, SGK’dan üç maaş almış olmaktadırlar.

SGK’dan Çift Maaş Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

SGK’dan çift maaş alınabilmesi için ilk olarak maaş alacak olan kişinin herhangi bir sigorta kolundan sigortasının olması gerekmektedir. Buna ek olarak da vefat eden eşi üstünden dul aylığı aldığında, çift maaş alıyor olmaktadır.

Adam Çocuklarına SGK’dan Çift Maaş Ödenir Mi?

Kız evlatları için SGK’dan çift maaş alma mevzusunda yaş sınırı bulunmamaktadır. Sadece adam evlatları için yaş sınırı vardır. Yaş şartını sağlamaları durumunda adam çocuklarına da çift maaş verilmektedir. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyen adam evlatları 18 yaşına kadar, orta öğretim kurumunda eğitim görenler 20 yaşına kadar ve yüksek tahsil eğitimi görenler 25 yaşına kadar çift maaş alabilmektedirler. 25 yaşından ölüm aylığı alma haklarını kaybettikleri için çift maaş alamamaktadırlar.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek Mümkün Müdür?

Emekli olmuş olan bayanların lüzumlu şartların oluşması durumunda, SGK’dan üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Alabilecekleri üç değişik maaş da değişik sigorta kolu üstünden alınmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; SSK’dan emekli olmuş olan bir kadının eşi Bağ-Kurlu olsun. Bağ-Kur emeklisi eş vefat ettiğinde, SSK emeklisi hanım hem kendi maaşını hem de eşinin maaşını alabilmektedir. SSK emeklisi kadının anası yada babası emekli sandığından emekli olmuş ve vefat etmiş ise; bu durumda emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyni üstünden de yetim aylığı alabilme hakkı bulunmaktadır. Böylece alacağı üç maaşın biri kendi aylığı, diğeri dul aylığı ve üçüncüsü de yetim aylığı olmaktadır.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek İçin Sağlanması Ihtiyaç duyulan Yetim Maaşı Şartları Nedir?

Üçüncü maaş olarak yetim aylığı alacak olan emekli bayanların sağlaması ihtiyaç duyulan koşullar aşağıda verilmiştir:

 • Yetim aylığı alabilmek için bekar, dul yada boşanmış olunması gerekmektedir.
 • Hali hazırda sigortalı olarak bir işte etken olarak çalışılmıyor olması gerekmektedir.
 • Üstünden yetim aylığı alınacak olan şahıs ile aynı sigorta kolu üstünden emekli aylığı alınmıyor olması istenmektedir. Örnek vermek gerekir ise; üstünden yetim aylığı alınacak olan anne yada baba emekli sandığından emekli ise, bu aylığı alacak olan kadının emekli sandığı emeklisi olmaması gerekmektedir. SSK emeklisi olması durumunda aylığı alabilmektedir.
 • Üstünden yetim aylığı alınacak olan ebeveynin vefat etmiş olması istenmektedir.

30 Eylül 2008 Tarihinden Sonrasında Vefat Eden İki Ebeveyn Üstünden Çift Maaş Iyi mi Alınır?

30 Eylül 2008 tarihinden sonrasında iki ebeveyni de vefat edenlerin iki tane yetim aylığı almaları ile ilgili durumlar şu şekildedir:

 • Üstünden yetim aylığı alınacak olan ebeveynlerin ikisinin de SSKlı olma durumunda; yüksek tutarda olan aylığın tamamı ve düşük tutarda olan aylığın da yarısı alınabilmektedir.
 • Ebeveynlerin her ikisinin de Bağ-Kur sigorta kolu üstünden emekli olmuş olması durumunda; yüksek aylığın tamamı ve düşük aylığın da yarısı yetim aylığı olarak ödenmektedir.
 • İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması durumunda, bir tek yüksek olan maaş verilmektedir.
 • 1 Ekim 2008 tarihinden ilkin işgören olan ebeveynlerden yüksek olanın maaşı bağlanmaktadır.
 • 1 Ekim 2008 tarihinden sonrasında işgören olarak çalışmaya başlamış olan ebeveynlerin maaşı yüksek olanınkinin tamamı ve düşük olanınkinin de yarısı bağlanmaktadır.
 • Annenin ve babanın değişik sigorta kollarına mensup olması durumunda, her iki maaş da alınabilmektedir.

Ebeveynlerden Birinin Ölümünün 1 Ekim 2008 Tarihinden Ilkin Olması Durumunda SGK Kaç Maaş Alınabilir?

SGK’dan çift maaş almak isteyenlerin; ebeveynlerinin bir tanesinin 1 Ekim 2008 tarihinden ilkin ve ötekinin de bu tarihten sonrasında vefat etmesi durumunda talep edebilecekleri aylıklar şöyledir:

 • Her iki ebeveynin de SSKlı olması halinde; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olanın da yarısı yatırılmaktadır.
 • Bağ-Kurlu iki ebeveyn üstünden yetim aylığı alacak olanlar, yüksek olan maaşı alabilmektedirler.
 • 4C sigorta kolundan emekli olan iki ebeveynden hangisinin maaşı isteniyor ise o tercih edilmelidir.
 • Değişik sigorta kollarından emekli olanlar tam maaş alabilmektedirler.

1 Ekim 2008 Öncesinde Vefat Eden İki Ebeveyn Üstünden SGK’dan Çift Maaş Iyi mi Alınır?

Anne babaları 1 Ekim 2008’den ilkin ölenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki gibidir:

 • Hem anası hem de babası değişik sigorta koluna mensup ise; bu durumda SGK’dan çift maaş alabilmektedirler ve iki aylık da tam ödenmektedir.
 • İki ebeveynin de 4A sigorta koluna mensup olması durumunda; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olan maaşın da yarısı alınabilmektedir.
 • İki sigortalının da Bağ-Kurlu olması halinde; bir tek maaşlardan bir tanesi ödenmektedir.
 • Emekli sandığından emekli olan iki ebeveyn olması durumunda, maaşlardan hangisi isteniyor ise; o maaş tam ödenmektedir.

SGK’dan Çift Maaş Alabilmek İçin Vefat Eden SSKlı Sigortalının Sağlaması Ihtiyaç duyulan Şartlar Nedir?

Emekli bir kadının eşi üstünden dul aylığı alarak çift maaş alabilmesi için vefat eden eşinin sağlaması ihtiyaç duyulan prim günü şartı bulunmaktadır. Minimum 5 yıl sigortalı olarak hizmet vermiş olması ve 900 gün prim ödemesinin yapılmış olması istenmektedir.

Bağ-Kurlu yada Emekli Sandığına Mensup Sigortalı Üstünden Çift Maaş Alabilme Şartı Nedir?

Bağ-Kur yada emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyn üstünden çift maaş alınmak istenmesi durumunda; eğer ölüm 2008 yılının ekim ayından sonrasında gerçekleşmiş ise, 1.800 prim gününün olması gerekmektedir. Öncesinde gerçekleşmiş olması durumunda, 1.080 prim günü şartı aranmaktadır.

Işgören Emeklileri SGK’dan Çift Maaş Alabilirler Mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dul ve yetim aylığı alarak SGK iki yada üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Sadece emekli sandığından emekli olanların yasal olarak SGK’dan çift maaş alabilmeleri mümkün olmamaktadır.

Hepimiz SGK’dan Çift Maaşı Iyi mi Alabilir?

Tamamlayıcı emeklilik ile birlikte bu sistemdeki her insanın çift maaş alabilmesi mümkün olmaktadır. Hem erken emekli olabilmelerini hem de çift maaş alabilmelerini elde eden bu sistem 2017 yılı ile birlikte uygulanmaya adım atmıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile birlikte sigortalı olarak çalışanlar otomatik katılımdan dolayı sisteme mecburi olarak girmektedirler. Sadece sistemden çıkıp çıkmamaları kendi isteklerine bağlı olmaktadır. Sistemde kalmaları durumunda hem bireysel emeklilik sisteminden hem de sigortalı olarak çalışmış oldukları işten emekli olarak çift maaş alabilmektedirler.

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Pozitif yanları Nedir?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte daha erken yaşta ve daha kısa sürede emekli olabilmek mümkün olmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olabilmek için 10 yıl ve 56 yaş şartı bulunmaktadır. SGK sistemi ile emekli olabilmek için ise; hanımlarda 58 yaş ve erkeklerde 61 yaş sınırı olmakla birlikte, 20 yıl prim ödenmesi şartı bulunmaktadır. Bu sayede daha erken emekli olunmaktadır. Bununla beraber SGK’dan çift maaş alanlar şeklinde, toplamda çift maaş alabilmektedirler.

Hem Dul Hem De Yetim Aylığı Alınabilir Mi?

Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında bazı kişilerin lüzumlu şartları taşıması halinde çift maaş vermektedir. Eşini ve babasını kaybeden hanım çalışanları için bilhassa hem dul hem yetim aylığından yararlanma hakkı verilmiştir. Vefat eden eşinin arkasından SGK üstünden bu maaşları alabilir.

Toplumsal Güvenlik Kurumu bünyesinde değişik sigorta türünde emekli maaşı alınması durumunda hanımefendiler bir tek hanımefendiler için çeşitli hususi haklar tanınmıştır. SGK’tan emekli olan bir karı çalışan yeni mevzuata gore üç maaş alma hakkında haizdir. Mesela; SSK’dan emekli bir karı sigortalı; Bağ Kur emeklisi eşinden dolayı dul aylığı ve Emekli Sandığından emekli babasından da yetim aylığı alabilir.

Evde Bakım Aylığı (Maaşı) Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

Emekli Maaşına En Uygun Kredi Nasıl Alınır?

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *