Buzağı Destekleme Ödemeleri 2023 Ne Zaman Yatar?

Büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak, hayvan ırklarının korunması, hayvan hastalıklarından ari işletmelerin kurulması benzer şekilde mevzularda Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca yetiştiricilerimize oldukca çeşitli mevzularda destek verilmektedir. Mevcut hayvan kayıplarının minimum indirilmesi ve sağlıklı ırkların yetişmesi adına verilen bu desteklerden oldukca fazla yetiştiricimiz yararlanmaktadır. Binlerce vatandaşımız hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlıyor. Ülke genelindeki hayvancılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerimiz bakanlık tarafınca duyuru edilen tarihlerde başvurularını yapabiliyor. Şartların sağlanması durumunda bakanlık Ziraat Bankası aracılığı ile duyuru edilen tarihlerde kendilerine ödeme yapıyor. Buzağı destekleri için başvurular iki dönem halinde kabul edilmektedir. İlk dönem müracaat icra eden yetiştiricilerimize 2018/2. dönem buzağı destekleme ödemeleri 24 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştır. Buzağı desteklemelerinde lüzumlu şartlar nedir, müracaat iyi mi yapıyor, müracaat için hangi evrakların tamamlanması gerekiyor?

Ziraat ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu açıklamaya gore 2021 birinci dönem buzağı destek ödemeleri Nisan ayında yapılacaktır. Buzağı destek ödemeleri için yetiştiricilere toplamda 1 milyar 435 milyon lira ödeme yapılacaktır.

Ziraat ve Orman Bakanlığı;

 • 4 ay ve üstü buzağı
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı 
 • Döl kontrollü buzağı yavrusu olmak suretiyle 3 mevzuda destek ve yetiştiricilik bölgesi illerinde yer edinen illere de ilave destek verilmektedir.

Buzağı Desteği Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Buzağı desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin başvuruları iki aşamadan oluşmaktadır. Ilk olarak yetiştiricilerimizin bir üretici örgüte üye olup olmadıklarına bakılır. Eğer hayvan birliklerine ya da üretici örgüte üye iseniz başvurular üyesi olduğunuz örgütlere yapılmaktadır. Bir tek üyeliğiniz yoksa lüzumlu evraklar ile birlikte şahsen İl/İlçe Ziraat ve Orman Müdürlükleri’ ne müracaat yapmanız gerekmektedir. Başvurular iki dönem halinde kabul edilmektedir. Geçen senenin Temmuz ayında yetiştiricilerimizin başvuruları kabul edilmişti. Ocak ayı içinde ise ilk döneme ilişik destekleme tutarları ödendi.

Buzağı Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Buzağı desteği başvurularınızı yaparak destek alabilirsiniz.

2021′ nin Ocak ayında ödenen desteklerin tutarı 821 milyon TL’ yi buldu. Ek olarak bu ödemelerden 448 bin 284 yetiştiricimiz yararlandı. İkinci dönem desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin ise 1 Nisan 2021 – 15 Haziran 2021 tarihleri içinde başvurularını tamamlaması gerekmektedir. İl ve İlçe Müdürlükleri tarafınca müracaat bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde çiftçilerimizin başvuruları e-ıslah sisteminde kayıt altına alınacaktır.

2. dönem başvuruları :  1 Nisan 2021- 15 Haziran 2021

4 Ay ve Üstü Buzağı Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Buzağı desteklerinden yararlanacak olan üreticilerimizin hayvanlarının aşağıdaki şartlar haiz olması gerekmektedir;

 • Buzağıların 1 Ocak ve 1 Aralık 2021 tarihleri içinde dünyaya gelen olması
 • Hayvanların hayvan kayıt sisteminde kayıt altına alınmış olması
 • 2. dönem başvuruları için e-ıslah sistemine hayvanların kaydedilmesi
 • Buzağının doğduğu işletmede minimum 4 aylık süre itibari ile yaşamış olması
 • Buzağıların aşılarının tam olarak yapılması ve Baytar informasyon sisteminde kayıt altına alınmış olması (aşı desteklemesinden yararlanabilirsiniz.)

4 Ay ve Üzeri Buzağı Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

4 ay ve üstü buzağı destekleri

Eğer buzağılar 120 günden evvel satılacaksa gene bakanlık tarafınca satış işlemlerinin şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Buzağı işletmesi olan yetiştiricilerimiz 4 ay olmadan hayvanlarını satabilir. Fakat işletmesinde 50 baş dişi sığırı olması esas alınmaktadır. Hayvanlarını erken yaşta satmak isteyenlerin hayvanların küpe numaralarını sıralama halinde il ve ilçe müdürlüklerine dilekçeyle bildirmelidir. Müdürlük de bu listeleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü‘ne iletecektir. Yetiştiricilik bölgesindeki illere ilave destek verilmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağı desteklerinden yararlananlar ek olarak buzağı desteklerinden yararlanamaz.

Ek olarak devlet  tarafınca döl kontrollü buzağı yavruları için ilave destek vermektedir. Bu desteğin verilebilmesi buzağıların vatanımızda üretilen boğaların spermalarından üretilmiş olmaları gerekmektedir. Buzağı ya da diğeri hayvanlarınız için Ziraat Kredi tarafınca verilen hayvan kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Soy Kütüğüne Kayıtlı Buzağı Desteklemesi

İlgili bakanlık tarafınca soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılar için de destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekiyor;

 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağının sisteme kayıtlı anneden ve annenin kendi ırkı olan bir buzağıdan tohumlanmış olması
 • Süt ölçümü yapılması, işletmedeki inek sayısının 2/3′ ünün süt verimlerinin sisteme kaydedilmiş olması (yılda minimum 6 kez ölçüm yapılmalıdır.)
 • Meydana getirilen süt ölçümleri otomasyon sistemleri kullanılarak yapılmalı ve defterlere kaydedilmelidir.

Ön soy kütüğüne kayıtlı anadan doğan buzağılar için bu destek verilmez. Müracaat tarihleri 4 ay ve üstü buzağılar ile aynı olmaktadır. Döl kontrollü boğa yavruları için de ilave destek verilmektedir. Döl kontrolü olan boğaların spermalarından doğan ve bu durumun belge ile kanıtlanması durumunda yetiştiricimiz ilave destekten de yararlanabilir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için başvurular Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafınca kabul edilmektedir.

Devlet Buzağılara Ne Kadar Destek Veriyor?

Şartları taşıyan yetiştiricilerimiz başvurularını yaparak verilen desteklerden yararlanabilir. Destek tutarları tabloda gösterilmekte olup hayvan başına ödeme yapılmaktadır.

Destekleme Türü Meblağ (TL/hayvan)
4 ay ve üstü buzağı 350 TL
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı 500 TL
Döl kontrollü boğa yavrusu ilave olarak 50 TL
Yetiştiricilik bölgesi ilave olarak 200 TL

Örnek olarak 3 buzağı için müracaat yapıldıysa yetiştiricimiz 350*3 = 1050 TL destekleme ödemesi alacaktır.

Müracaat İçin Lüzumlu Evraklar

Üreticilerimiz başvurularını üye oldukları üretici örgütleri vasıtası ile yapabilecekleri benzer şekilde üye olmayanlar il ve ilçe müdürlükleri aracılığı ile de yapabilmektedir. Başvurularınızı aşağıdaki evraklar ile birlikte yapabilirsiniz.

 • Buzağı desteklemesi başvuru dilekçesi (bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.)
 • Buzağıların 4 ay ve üstünde bulunduğunu gösteren belgeler
 • Hayvanların TÜRKVET’e kayıtları olduğuna dair belgeler
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için kayıt durumunu gösteren belge

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Lüzumlu evraklar ile birlikte başvurularınızı yapabilirsiniz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Şartları taşıyarak lüzumlu evraklar ile birlikte müracaat icra eden çiftçilerimizin başvuruları il ve ilçe müdürlükleri tarafınca e-ıslah isminde olan sisteme kaydedilecektir. 10 gün içinde başvuruların bu sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Başvuruların sisteme kaydedilmesinden sonrasında Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafınca icmaller hazırlanarak yayınlanır. Bu icmallere e-ıslah sistemi üstünden ulaşmak mümkün olmaktadır. Sonrasında icmaller askıya alınır ve itiraz süresi belirlenir.

Askı süresinin bittiği tarihten itibaren 5 gün içinde il ve ilçe müdürlükleri tarafınca bir değerlendirme yapılır ve destekleme ödemesi yapılacak olan kişiler karara bağlanır. Askı süresi sonunda hazırlanan icmaller kesindir. Sisteme girilen kayıtlara gore icmal 2 hazırlanmış olur. Müdürlükler 5 iş günü içinde il müdürlüklerine gönderilir. İlçelerden alınan icmaller için 3. sıralama hazırlanmış olur ve il müdürlükleri tarafınca onaylanarak 10 gün içinde kati icmal Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Başvuruları 2018 senesinde alınan ikinci buzağı desteklerinin ödemeleri 24 Ocak 2021 tarihinde yapılmış oldu. 24 Ocak ve 31 Ocak 2021 tarihleri içinde yetiştiricilerimize Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile ödemeleri yapılmış oldu. 2. döneme ilişik başvurular 1 Nisan 2021 – 15 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 2021 senesinde başvurularını meydana getirecek olan yetiştiricilerimize ödemeleri 2021 senesinde yapılacaktır.

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

1 Nisan ve 15 Haziran 2021 tarihleri içinde alınacak olan 2. dönem müracaat tarihlerini kaçırmayın. Bu tarihlerde müracaat icra eden ve şartlara uygun olduğundan ödeme almaya hak kazanan üreticilerimize ödemeleri ise 2021 yılının ilk çeyreğinde verilebilir. Müracaat tarihlerini takip etmeniz ve hayvanlarınızı en kısa sürede hayvan kayıt sistemlerine kaydettirmeniz gerekmektedir.

Yetiştirici Bölgesi Olan İllere 200 TL İlave Destek

Bakanlığımız tarafınca buzağı ve malak desteklerinin yanı sıra yetiştirici bölgesi olarak duyuru edilen illerimize fazladan 200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu iller;

 • Ağrı
 • Ardahan
 • Artvin
 • Bayburt
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Çankırı
 • Çorum
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Iğdır
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Malatya
 • Muş
 • Samsun
 • Sivas
 • Şırnak
 • Tunceli
 • Van
 • Yozgat illerimize ilaveten 200 TL. destek verilmektedir.

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca çiftçilerimize ziraat ve hayvancılık mevzularında destek verilmektedir. Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında lüzumlu şartları taşıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. İkinci dönem başvuruları için tarihleri kaçırmayınız ve 4 ay ve üstü buzağılar için 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için verilen 500 TL ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *