İcra Avukatlık Ücreti 2023 – En Güncel İcra Avukatlık Ücretleri

İcra Avukatlık Ücreti 2021 – En Güncel İcra Avukatlık Ücretleri

Türkiye’de icralar, icra iflas hukuku çerçevesinde yapılıyor. İcra davalarındaki amaç, icra iflas hukukunu temel alarak borçlu kişinin borcunu ödemediği durumlarda, alacağın ne şekilde tahsil edileceğini göstermektedir. Bu durumlarda icra avukatıyla çalışmak için bir miktar icra avukatlık ücreti ödenmelidir. Peki icra avukatlık ücreti 2021 yılında ne kadar? Her yıl yaşadığımız enflasyon farklarının fiyat tarifelerine zam olarak yansıtılması olayını bu yıl da yaşadık ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı asgari avukat ücret tarifesi yayınlandı. Bu tarife avukatların dava türüne göre dava başına alabilecekleri en az ücretleri göstermektedir. 2021 yılında, tarifenin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girmesiyle avukat ücretlerine %20’den fazla zam geldi.

Bu yazımızda icra avukatı kimdir, icra avukatının görevleri nelerdir, icra avukatlık ücretine zam geldi mi, icra takibi avukatlık ücreti yeni yılda zamlandı mı? İcra avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

icra avukatlık ücreti
icra avukatlık ücreti

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, icra iflas hukuku dalında çalışma yürüten avukatın adıdır. İcra hukuku avukatları, borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda alacaklının talebini dikkate alarak İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığıyla borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını tespit ederek işe başlarlar. Daha sonra İcra ve İflas Kanunu kapsamında, söz konusu borçlu kişiden alacağın tahsil edilmesini temin etmek amacıyla çalışırlar.

Başınıza daha önce böyle bir durum gelmediyse bile, borcunuzu ödemiyorsanız her an bir icra avukatıyla karşılaşmanız olasıdır. Ya da alacaklı taraf iseniz, borç verdiğiniz tutarı tahsil etmek için bir icra avukatı ile çalışmanız kaçınılmazdır. İcra avukatları aynı zamanda, borç verilen tutarı tahsil etmenin alternatif yollarını ararlar. Bütün bu işlemler bağlamında ortaya icra avukatlık ücreti çıkmaktadır ve işlemlerin başlatılabilmesi için icra avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu yazımızda 2021 yılında geçerli olan icra avukatlık ücretine dair detaylı bilgiler yer alacak.

İcra Avukatının Görevleri Nelerdir?

İcra avukatları temel olarak iki vazifeyi yerine getirirler. Bu vazifelerden bir tanesi icra hukuku işlemlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermektir. İkincisi ise, icra avukatlık ücreti tahsil ederek icra davaları için avukatlık yapmaktır.

İcra Süreci Nasıl İşler?

İcra sürecinin işlemesi için öncelikle bir icra avukatıyla anlaşarak icra avukatlık ücretini ödemeniz gerekir. Bu işlemi başarıyla yaptığınız takdirde avukatınız, öncelikle borçlu kişiye ulaşarak sizin adınıza borcun tahsili için bir görüşme yürütür. Eğer bu görüşmede borcun tahsil edilemeyeceği kararına varırsa, İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatır ve icra sürecini yürüterek, alacağın tahsil edilmesini sağlar.

İcra Avukatının Diğer Sorumlulukları Nelerdir?

İcra avukatının, davasını aldığı gerçek ya da tüzel kişiliği savunmak ve icra sürecini takip etmek dışında, icra süreci boyunca doğan bazı sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklar kabaca şöyledir:

 • İcra süreci başlatıldığı andan sonlandığı ana kadar müvekkiliyle iletişim halinde kalarak süreç hakkında müvekkilini bilgilendirmek
 • Karşılıksız çek sorunu varsa karşılıksız çek davası açmak
 • Alınacak rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi ve takibinin yapılması

İcra Avukatı Nasıl Olunur?

Türkiye’deki ya da gerekli denkliğe sahip yurt dışındaki üniversitelerin hukuk lisans bölümlerini bitirmek icra avukatı olmak için yeterlidir.

İcra Davalarında Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

İcra konusunu değerli kılan en önemli özelliklerden bir tanesi, icra ve iflas hukukunun borcun tahil edilmesi için farklı yollara başvurmasıdır. İcra iflas hukuku başlıca bize şu bilgileri verir:

 • Hukuk önünde borçlu olduğu tespit edilen kişinin taşınır / taşınmaz mal varlığına nasıl, nerede, ne zaman el konacağı bilgisi
 • Borçluya doğrudan takip başlatılıp başlatılamayacağı bilgisi
 • Borçlunun sahip olduğu bütün mal varlığının nasıl haczedileceği
 • Borçlu tarafın haczedilen mallarının nasıl paraya çevrileceği

Bu bilgilerin tamamını icra ve iflas hukuku bize vermektedir. Bu hukuk kapsamında alacaklının haklarını bilmesi ve süreci takibi zannedilenden çok daha önemlidir. Çünkü alacaklı tarafın bir icra dosyası başlatması ve dosyayı sıkı bir şekilde takip etmesi, icra davasının geleceğini ve sonucunu belirleyici olacaktır. Alacaklı tarafın sıkı takibi, davanın sonuçlanma süresini de ciddi anlamda etkilemektedir. İşte bu nedenlerle alacaklı kişilerin icra hukuku kapsamında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Borcumu Alamıyorum, Ne Yapmalıyım?

İcra hukuku hakkında hiçbir bilgisi olmayan birçok kişinin borcumu alamıyorum, ne yapmalıyım tarzında sorular sorduğunu görüyoruz. Alacaklı kişiler, borçlarını tahsil noktasında en iyi sonucu alabilmek için mutlaka profesyonel bir icra hukukçusundan icra ve iflas hukuku için danışmanlık hizmeti almalıdır. Bu hizmet sonrasında davanın ne şekilde sonuçlanabileceğine dair öngörüler ortaya çıkar ve icra avukatlık ücretini ödeyerek profesyonel bir icra avukatıyla çalışmanız gerekebilir.

Alacaklarımı Zorla Tahsil Ettirebilir Miyim? Cebri İcra Nedir?

Alacaklarını tahsil edemeyen bazı kişiler, alacaklarını zorla tahsil ettirip ettiremeyeceklerini merak ediyorlar. Devletin bu işlemi yapması yasaldır ve bu işlemin adı cebri icra işlemidir. Ancak sıradan vatandaşların bu işi yapması yasal değildir. Devlet, ilgili kurumları aracılığı ile borçlunun mal varlığına el koyarak cebri icra işlemi gerçekleştirebilir. Alacaklıya ödenecek tutar, borçlunun el koyulan mal varlığı aracılığı ile ödenir. İcra davaları İcra Mahkemeleri tarafından yürütülür ve cebri icra işlemini, İcra Müdürlükleri yönetir.

icra avukatlık ücreti
icra avukatlık ücreti

İcra Nasıl Başlatılır?

Üç tip icra takip türü vardır. İcranın başlatılabilmesi için öncelikle hangi tür icra takibi yapılacağı tespit edilmelidir. İlk icra türü, sadece mahkeme kararıyla açılabilir. İkinci icra türü çek, poliçe ve bono gibi kambiyo senedine dayanan takipleri kapsar. Üçüncü icra türü ise ilamsız icra, yani senet gibi belge dayanaklı icra takipleridir.

İcra takibi başlatmak çok kolay bir işlemdir. İcraya dayanak olacak belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi gibi belgeleri toplayıp borçlu kişinin bulunduğu bölgedeki mahkemelere başvurabilirsiniz. Daha sonra alacak miktarınıza göre tevzi bürosuna harç yatırmanız gerekir. Son olarak, tevzi bürosunun sizi yönlendireceği İcra Müdürlüğüne gidip dosyanızı teslim edersiniz. Sonraki süreçte ödeme emri karşı tarafa gönderilir. Borçlu itiraz hakkını kullanıp itiraz etmezse ve borcunu ödemezse, takip kesinleşmiş olur.

Bu Bilgiler Çok Fazla Teknik Detay İçeriyor Diyenler

Eğer yukarıda verdiğimiz bilgiler sizin için anlaması zor teknik detaylar içeriyorsa ve bu detaylarla uğraşmak istemiyorsanız, yapmanız gereken şey profesyonel icra danışmanlarından ya da icra avukatlarından yardım almaktır. Bir icra avukatı, sizi bütün süreç boyunca doğru yönlendirecek ve sizin adınıza icra takibi yapacaktır. Profesyonel bir icra avukatıyla çalışmanız alacağınızı tahsil etme ihtimalinizi %100 oranında arttırabilir. Yazımızın devamında icra avukatlık ücreti hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İcra Takibine İtiraz Süresi

Eğer borçlu taraf sizseniz, icra takibine itiraz hakkınız var. Aynı zamanda icra takibi başlatacak kişiler de bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. İcra takibine konu olan borcun bir kısmına ya da tamamına itiraz edilebilir. İcra takibinin türü ilamsız icra ise, ödeme emri borçluya ulaştıktan sonra borçlu kişi yazılı ve sözlü olarak itirazını yedi gün içinde gerçekleştirebilir. Eğer alacaklı kişi iseniz, altı ay içinde bu itirazı kaldırabilmek adına dava açma hakkına sahipsiniz. Ancak böyle bir dava açmanız durumunda ispat yükümlülüğü size ait olacağı için öncelikle borçlu kişinin durumunu ispat edebiliyor olmanız gerekir.

Eğer söz konusu takip işlemi ilamlı ise, borçlu kişiye itiraz yolu kapalıdır. Ancak borçlunun diğer İcra Mahkemesine diğer konulardaki itirazlarıyla ilgili dava açma hakkı vardır.

İcra Takibine İtiraz Süresi Kaldırılırsa Ne Olur?

İlamsız icra türü için borçlu kişinin sahip olduğu 7 günlük itiraz süresini kaçırması durumunda, ödeme emri ile icra takibi kesinlik kazanır. 7 günden sonra yapılan hiçbir itiraz değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumun bazı istisnaları olmakla birlikte, eğer bu konuyla ilgili aklınızda soru işaretleri varsa profesyonel bir icra avukatına danışmanızı öneriyoruz. Konu çok fazla teknik bilgi içerdiği için bu bölümü şimdilik burada bırakıyoruz.

Alacaklı Avukatı Beni Rahatsız Ediyor!

Bazen kişiler icra takibi yapan avukatın kendilerini rahatsız ettiğini ifade etmektedir. Bu kişilerin, haklarını mutlaka savunmalarını ve kendilerini rahatsız eden avukatlar hakkında hukuk sürecini işletmelerini tavsiye ederiz. İcra avukatları eğer sizi ve yakınlarınızı rahatsız edecek işler yapıyorsa, hukuki süreci işleterek onların cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz. İcra avukatlarının böyle bir yetkisi yoktur.

Ülkemizde bahsettiğimiz olaya benzer bir olay geçen sene gerçekleşmişti. Borçlu yakınına mesaj atan avukat 50.000 TL’lik idari para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Kararın Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Avukatlık Kanunu esas alınarak verildiği ifade edilmişti. Ancak sizin durumunuz ne olursa olsun, alacaklı avukatının sizi rahatsız etme hakkı yoktur. Bazen alacaklı avukatlarının alacaklıyı taciz ettiği görülmektedir. Bu tür durumlarda hukuki yollarla hakkınızı arayabilirsiniz. Öncelikle sizi rahatız eden avukatı böyle bir hakkının olmadığı yönünde uyarmayı deneyebilirsiniz. Eğer taciz niteliğindeki mesajlar ve aramalar sürerse, bu kez hukuk yoluyla hakkınızı arama yoluna gidebilirsiniz.

Profesyonel İcra Avukatıyla Çalışmak Neden Önemlidir?

Bazı kişiler icra avukatlık ücretini çok bulup profesyonel icra avukatlarıyla çalışmadıkları ve icra konusuna yeteri önemi vermedikleri için borçlarını tahsil edemiyor. Oysa bir icra davasının olumlu sonuçlanmasında birlikte çalışılan icra avukatının rolü çok büyük olmaktadır. İcra süreci ve icra takibi avukat büroları için son derece zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Ancak profesyonel icra avukatları sahip oldukları yüksek deneyimle bu işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütebilirler. İcra dairesinden takip işlemi başlatmak, sürecin en kolay olduğu aşamadır. Asıl önemli kısım yani sürecin devamı, ciddi bir hukuk bilgisi, deneyim ve pratik gerektirir.

Sadece Alacaklı Kişiler Mi İcra Avukatıyla Çalışır?

Sadece alacaklı kişiler icra avukatıyla çalışmaz. Borçlu kişilerin icra avukatıyla çalıştığı çok sık görülen bir durum olmasa da, aslında çok önemlidir. Eğer adınıza açılmış bir icra davası varsa, bu davanın sizin için en iyi şekilde sonuçlanması için haklarını bilmeniz gerekmektedir. Haklarınızı bilirseniz kendinizi en iyi şekilde savunabilirsiniz. Bu konuda bir avukattan yardım almanız gerekir. Fakat birçok borçlu kişi, icra avukatlık ücreti sebebiyle profesyonel bir avukatla çalışmaz. Oysa icra avukatına vereceğiniz her 1 TL, sizi 10 tl masraf yapmaktan kurtarabilir.

İcra Avukatlık Ücretine Zam Geldi Mi?

Avukatlık asgari ücret tarifesinin 2021 yılında enflasyon oranlarıyla ilgili güncellenmesinden sonra, bütün avukatlık ücretleri %20’den fazla zamlandı. 2021 2 Ocak itibarıyla yeni tarife yürürlüğe girdi. Dolayısıyla şu anda, avukatlık ücretleri birkaç ay öncesine oranla zamlı durumda. Bu zamlarla birlikte icra avukatlık ücreti de arttı. Aşağıda vereceğimiz tutarlar, güncel ve zamlı tutarlar olup, en düşük ücretleri ifade etmektedir. Avukatların sizden talep edeceği ücretler, tecrübe, bilgi birikimi, iş deneyimi ve dava dosyanızla ilgili artabilir. Aşağıda avukatlara ödenecek az tutarlar belirtilmiş olup, avukatlar genellikle daha yüksek ücretlerle çalışmaktadır.

İcra Avukatlık Ücreti 2021

İcra avukatlık ücreti 2021 yılı güncel listesini sizlerle paylaşıyoruz:

 • İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 1.130,00 TL
 • İcra takibi avukatlık ücreti yani İcra Dairelerinde yapılan takipler için 600,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 700,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1.030,00 TL

Yukarıda bahsettiğimiz ücretlerin Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “asgari” tarife olduğuna yani yukarıdaki ücretlerin minimum ücretler olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Yukarıdaki ücretler, tavsiye niteliğindeki ücretler ya da piyasada geçerli olan ücretler değildir. Örneğin icra avukatlık ücreti 2021 yılında icra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 1.130,00 TL  belirlenmişken, bir avukat icra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 500,00 TL ücret talep edemez. Avukatların bu işlem için talep ve tahsil edebileceği en düşük ücret 1.130,00 TL olmalıdır.

Öte yandan herhangi bir üst sınır söz konusu değildir. İşinde yeteri kadar bilgi, deneyim ve pratik sahibi bir avukat, yukarıda sözü edilen ücretlerin 10-15 kat fazlasını isteme hakkına sahiptir ve yüksek ücretlerle çalışmasında herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu ücretler dışında bir de Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye niteliği taşıyan ücret tarifesi yayınlanmaktadır. Ancak piyasadaki fiyatlar, yayınlanan bu tavsiye ücret tarifesinin altında olduğu için o tarifeyi ayrıca yayınlama gereği duymadık.

İcra Avukatlık Ücretleri Ortalama 2021

Peki piyasada geçerli icra avukatlık ücreti 2021 yılında ne kadar? Geçerli ücretler yaşadığınız şehre, dosyanızın durumuna ve seçeceğiniz avukata göre değişiklik göstermekle birlikte piyasada geçerli olan ortalama ücretlerin, yukarıda yayınladığımız asgari avukatlık ücret tarifesinde yer alan fiyatların iki ile üç katı arasında olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul İcra Avukatı Ücreti

İstanbul gibi büyük şehirlerde rekabet her alanda çoğaldığı için hem en ucuz fiyat üzerinden hem de en pahalı fiyat üzerinden icra avukatlık ücretiyle karşılaşmanız mümkün olabilmektedir. Ülkemizin en değerli avukatlarını barındıran bu şehirde en iyi icra avukatlarıyla çalışırsanız ödemeniz gereken ücret çok yukarılara çıkabileceği gibi, çok çok uygun fiyat üzerinden, hatta asgari tutar üzerinden hizmet veren birçok avukatlık bürosu bulabilirsiniz.

Yaşadığım Bölgedeki İcra Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Yaşadığınız bölgedeki icra avukatlık ücretini öğrenmenin en kestirme yolu avukatlık bürolarına uğrayıp, yaptırmak istediğiniz işlemleri sıralamak ve o bürodan fiyat almaktır. Birden çok bürodan fiyat teklifi alarak, kendi avukatınızı kendiniz seçebilirsiniz. Bu yöntemle ayrıca avukatların tutumunu da yüz yüze görmüş olacağınız için, daha doğru bir karar vermeniz mümkün olur. Görüştüğünüz avukat “yaparız”, “ederiz” gibi sonucu kesin olmayan konularda kesinmiş gibi konuşuyorsa o avukattan uzak durmanızı ve daha profesyonel, sonuç hakkında sizi daha doğru bilgilendiren avukatlarla çalışmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bazı tanıdığınız avukatlar olabilir ve bu işi takip edebileceklerini söyleyebilirler. Sadece tanıdığınız oldukları için o avukatlara işi verirseniz, alacağınızı tahsil edememe riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olmanızı ve profesyonel, yetkin bir icra avukatıyla çalışmanızı tavsiye ederiz. Her avukat bu işlemi yapabilir, ancak icra konusunda profesyonelleşmiş avukatlar size her aşamada daha fazla yardımcı olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *