Tapu Vekalet Ücreti 2023 – En Güncel Tapu Vekalet Ücreti

Tapu Vekalet Ücreti 2021 – En Güncel Tapu Vekalet Ücreti

Başka bir kişi adına gayrimenkul satışı gerçekleştirmek ya da kendi gayrimenkulünü başka birisi aracılığı ile satmak isteyenler tapu vekalet ücreti 2021 yılında ne kadar sorusunun cevabını merak ediyor. Uzaktaki bir gayrimenkulün satışı için güvenilir birisine tapu vekaleti vermek, sıkça tercih edilen yöntemlerden bir tanesi.

Peki tapu vekaleti nedir? Kimler tapu vekaleti verebilir? Tapu vekaleti ne işe yarar? Tapu vekaleti vermek için gerekli olan belgeler nelerdir? Tapuda vekalet ile satış nasıl gerçekleşir? Ev satışı için vekaletname verme ücreti ne kadar? Noter tapu vekalet ücreti 2021 yılında değişti mi? Bütün bu soruların cevaplarını yazımızda bulabileceksiniz.

tapu vekalet ücreti 2021
tapu vekalet ücreti 2021

Tapu Vekaleti Nedir?

Tapu vekaleti, sahibi olduğunuz tapuya ait işlemlerde sizin adınıza hareket edebilmesi için başka bir kişiyi yetkilendirme işleminin adıdır. Tapu vekaleti ikinci kişilere genel ya da sınırlı bir yetki verebilmektedir. Bu yetkinin sınırlarını tapu sahibi belirler. Söz konusu yetki, hukuki bir yetki olduğu için, vekalet verdiğiniz kişi sizin adınıza hukuki işlemleri de yürütebilir. Vekil olacak kişi, gerçek bir kişi olabileceği gibi, tüzel bir kişilik de olabilir. Eğer noterde aslında çok da güvenmediğiniz birisi için özensiz bir vekaletname düzenleyip bu durumu önemsemezseniz, o kişi tarafından mağdur edilebilirsiniz. Tapu vekalet ücreti 2021 konusuna geçmeden önce tapu vekaleti ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevap vermek istiyoruz. Tapu vekaleti ile alakalı en çok merak edilen konuların başında tapu vekaletinin kapsamı gelmektedir.

Tapu Vekaleti Ne İşe Yarar?

Tapu vekalet ücreti 2021 ücret tablomuzu paylaşmadan önce tapu vekaleti ile ilgili merak edilen bütün soruları yanıtlıyoruz. Peki tapu vekaleti ne işe yarar? Normal şartlarda herkes sahip olduğu tapuyla ilgili işlemlerini tapu dairesine giderek yaptırma imkanına sahiptir. Fakat bazı nedenlerden dolayı tapu dairesine gidemeyebilirsiniz. Örneğin yoğun olup vakit bulamayabilir, tapu dairenizden uzakta ve başka bir şehirde olabilir ya da bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu tür durumlarda tapu dairenize gitmeden, tapu ile ilgili işlemlerinizi başkasına yaptırmak için, işlemleri yaptırmak istediğiniz kişiye tapu vekaleti verebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıda yer alan “Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?” başlıklı bölümü okuyun.

Avukata Tapu Vekaleti Vermek Ne İşe Yarar?

Tapu vekaleti sadece satış işlemleri için yapılmaz. Eğer yoğunsanız, vaktiniz yoksa bir avukata ya da emlak müşavirine tapu vekaleti vererek tapunuzun getirdiği birçok yükten sıyrılabilirsiniz. Bir avukata ya da emlak müşavirine tapu vermek şu işlemlerin vekil tarafından yürütülebileceği anlamına gelebilir:

 • Belediye ve diğer kuruluşlardan sizin adınıza tapu devri için gereken bütün harita ve belgelerin temin edilmesi
 • Tapunuzla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki işlemleri takip etmek
 • Elektrik, su ve telefon gibi mecburi abonelikleri tamamlamak

Yaklaşık iki saat sürecek bir vekaletname işlemiyle, birçok yükten kurtulabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşıyorsanız tapu vekaleti sayesinde sürekli Türkiye’ye gelip gitme derdinden kurtulabilirsiniz.

Tapu Vekaletinin Kapsamı Nedir? Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?

Tapu vekaletinin kapsamı nedir? Tapu vekaleti kişilere hangi yetkileri veriyor? Eğer noterde düzenlenen sözleşmede tapu vekaletinin kapsamı tam anlamıyla belirtilmediyse, kapsam sadece gerçekleşecek işlemle ilgili olmaktadır. Örneğin bir notere gittiğiniz ve bir başka kişiye “evinizin satışı için vekalet vermek istediğinizi” söylediniz. Noterlik çalışanı sadece o satış işlemini kapsayan bir sözleşme düzenleyecektir.

Notere gittiğinizde vekaletin kapsamını oldukça net cümlelerle ifade etmelisiniz ve vekaletin genel ifadeler içermesinden kaçınmalısınız. Sadece gerçekleşecek işlem üzerine vekalet vermek iyi bir yöntem olabilir. Yine de bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan kişiler, sadece tek bir satış işlemi yapmak istediği halde, genel vekaletname düzenletme hatasını yapabilir. Normalde noter çalışanları size “Hangi işlemi yapacaksınız?” tarzında bir soru sorarak, vekaletnamenin yetkilerini kısıtlandırmanız yönünde adım atarlar. Ancak tek bir satış işlemi için vekalet vermek istediğiniz halde genel ifadelerle vekalet verirseniz ve noter çalışanları sizi sorgulamadan genel bir vekalet düzenleyip talebinizi onaylarsa, bu durumda hatalı bir işlem gerçekleştirmiş olursunuz.

Tapu Vekaleti İle Neler Yapılabilir?

Verilen tapu vekaletnamesinde hangi işlemler belirtildiyse vekalet alan kişi sadece o belirtilen tapu işlemlerini yapabilir. Söz konusu tapu vekaletinde eğer sadece konut satışı için vekalet alan tarafa izin veriliyorsa, sadece konut satışı yapılabilir. Eğer vekaletnamede kira işlemi yetkisi veriliyorsa, tapu vekaleti alan kişi sadece kiralama işlemi yapabilir. Ayrıca örneğin vekaleti alan kişinin ipotek ya da kat karşılığı inşaat gibi konularda işlem yapabilmesi için, verilen vekalette bu konulara değinilmiş olması gerekmektedir.

Satış dışında, tapu varlığının gerektirdiği işlemleri tamamlanması için de tapu vekaleti verilebilmektedir. Örneğin tapunuzla ilgili giderilmesi gereken bir sorun ortaya çıktıysa ve bu sorunu çözmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gitmeniz gerekiyorsa, aynı zamanda işleriniz dolayısıyla bu sorunu çözme fırsatı bulamıyorsanız, müsait birisine tapu vekaleti vererek, sorunu sizin adınıza o kişinin çözmesini sağlayabilirsiniz.

tapu vekalet ücreti 2021Tapu Vekaletinde Hangi Konular Kapsam Dışıdır?

Tapu vekalet ücreti 2021 konusuna geçmeden önce tapu vekaleti hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz ve tapu vekaletinde hangi konular kapsam dışı konusuna değinerek yazımızı sürdürüyoruz.

Tapu vekaletinde “özellikle yetki atanmadığı sürece” kapsam dışında olan bazı konular vardır. Eğer o tapu vekaletinde taşınmazın devredilmesine, ya da vekaleti alan kişinin hak iddia edebileceğine yönelik bilgiler yer almıyorsa, vekaleti alan kişi ne bir hak iddia edebilir, ne de taşınmazı devredebilir. Ayrıca aynı şekilde “özellikle yetki atanmadığı sürece” yapılamayacak işlemler şunlardır:

 • Hak iddia edilemez, dava açılamaz, hakeme başvurulamaz
 • Kefil olunamaz, bağış yapılamaz, tapu anlaşmazlığı durumunda anlaşmaya varılamaz
 • İflas ya da iflasın ertelenmesi taleplerinde bulunulamaz

Tapu Vekaleti Nasıl Düzenlenir?

Tapu vekaletinin düzenlenmesi için gereken belgeler, vekaleti gerçek kişinin mi yoksa tüzel kişinin mi düzenlediği bilgisine göre değişiklik gösterir. Gerçek kişilerin düzenleteceği tapu vekaleti için gerekli belgeler şunlardır:

 • Vekalet verecek kişinin kimlik ve son altı ayda çekilmiş iki adet fotoğraf ibrazı
 • Vekaleti alacak kişiye ait kimlik bilgileri

Tüzel kişilerin tapu vekaleti düzenletmesi için gerekli olan evraklar ise şunlardır:

 • Tüzel kişiliğin ilgili konudaki yetkilisinden alınan imza sirküleri,
 • Ayrıca yetkili kişinin kimliği ve talimatlarını içeren belge ibrazı

Bu belgelerle birlikte en yakın notere giderek tapu vekaleti düzenletebilirsiniz. Noter onayından sonra vekil atama işlemi tamamlanmaktadır. Eğer alacağınız vekaletname yurt dışında kullanılacak ise, belgenin o ülkenin diline yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi unutulmamalıdır.

Kimler Tapu Vekaleti Verebilir?

Bütün tapu sahipleri, kimliklerini ve son altı 6 içinde çekilmiş fotoğraflarını ibraz ettikleri takdirde en yakın noterlikten tapu vekaleti verebilirler. Başka ülkelerde alınan-verilen vekaletlerin ülkemizde geçerli olup olmadığı ve hangi koşullarda geçerli olduğu ya da ülkemizde alınan-verilen vekaletlerin başka ülkelerde geçerli olup olmadığı ve hangi koşullarda geçerli olduğu ile ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa profesyonel bir avukata danışmanızı şiddetli tavsiye ederiz.

Noterde Vekalet Verecek Kişi Türkçe Bilmiyorsa Ne Olur?

Noterde vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyorsa noterlikte önceden hazır bulunan yeminli tercümandan yardım alabilmektedir. Noterliklere kişilerin kendi tercümanlarını götürmesi kabul görmemektedir.

Noterden Verilen Tapu Vekaleti Nasıl İptal Edilir?

Tapu vekaletini iptal etmek için bazı belgelerle birlikte notere giderek azilname düzenletmek gerekmektedir. Eğer notere gitmek imkanınız yoksa tapu dairesine de dilekçe verebilir ya da gönderebilirsiniz. Tapu sahibi tarafından azil işlemi gerçekleştirildikten sonra vekalet verilen kişi tapuda hiçbir işlem yapamaz. Ayrıca azil işleminin kısmi olması da mümkündür. Tapu vekaletinde kısmi azil işlemi, vekil olan kişinin tapuyla ilgili sadece belirli işlemler yapmasını kısıtlamak amacıyla uygulanıyor.

Tapu Vekaleti İptal (Azil) Başvurusunu Hangi Kuruma Yapmak Daha Mantıklı?

Bazı kişilerin aklına doğal olarak tapu vekalet iptal (azil) başvurusunu hangi kuruma yapmanın daha mantıklı olduğu sorusu geliyor. Bu sorunun çok net bir cevabı var. Tapu dairesine vekillerin azline yönelik dilekçe vermek daha etkili bir yoldur. Çünkü noterden düzenleteceğiniz tapu iptal belgesi (azilname) vekil kişiye ulaşana kadar, kişinin vekaleti sürmektedir. Bu nedenle iptal başvurusunu tapu dairesine yapmak daha mantıklı bir yol olabilir.

Tapu Müdürlüklerinde Tapu Vekalet Azli Gerçekleştirilir Mi 2021?

Evet, 2021 yılında tapu müdürlüklerinde tapu vekaleti azledilebiliyor. Hatta hemen işleme konacağı için tapu vekaleti iptal işlemini tapu müdürlüklerinde yapmak daha mantıklıdır. Bu işlemi noterde yaparsanız, noter; ilgili azil kararını vekil olan kişiye ulaştırana kadar, vekil kişi haklarını kullanmaya devam edeceği için sorun yaşamanız ihtimal dahilindedir.

Tapu Vekaleti Azil İşlemi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu vekaleti azil işleminin gerçekleşmesi için bazı belgeleri toparlamanız gerekmektedir.

 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı
 • İptal edilecek vekaletin düzenlendiği noterliğin adı ve numarası ile vekalet tarihi
 • Eğer mevcutsa eski vekaletnamenin fotokopisi
 • Azledilecek kişiye ait bilgiler (ad, soyad, kimlik numarası ve adres)

Bu bilgi ve belgelerle birlikte notere ya da tapu müdürlüğüne başvurduğunuz takdirde azil işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tapu Vekaletinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Ayrıntılar

Tapu vekaleti vereceğiniz ya da alacağınız zaman, dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ayrıntılar vardır. Tapu vekaleti gerçekleştirecek kişilerin bu ayrıntılara çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Tapu vekaleti verecek kişiler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Vekalet alacak kişiye gerçekten güvenmiyorsanız, tapu vekaleti vermeyin. Tapu vekaleti ciddi sorumluluklar doğurabilecek bir işlemdir.
 • Genel ifadeler kullanmaktan kaçının. Vekaletname düzenletirken verdiğiniz yetkileri çok açık bir şekilde ifade edin ve düzenlenen vekalet örneğini kontrol edin. Eğer sizin vekaletnamede yer almasını istemediğiniz bir yetki söz konusu ise o yetkiyi kaldırtın.
 • Yetki verilecek gayrimenkulün yer aldığı bölgeyi olabildiğince kısıtlayarak, hatta açık adres vererek tarif edin.
 • Vekalet verilecek konuyu tarif ederken açık olun: “su ve elektrik aboneliğini tamamlaması konusunda yetki”
 • Tapu vekaletini tarih ve şartlar bakımından olabildiğince sınırlandırın.
 • Tapu işlemlerinde vekilin avukat ya da emlak müşaviri olması güvenliğiniz açısından daha doğru olabilir. Sadece işinin ehli profesyonel kişilere vekalet vermenizi tavsiye ederiz.
 • Eğer vekalet yurt dışında kullanılacak ise vekaletin kullanılacak ülkenin diline yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekmektedir.

Tapu vekaleti alacak kişiler için bilgiler:

 • Özellikle tapu satışı gibi işlemlerde, vekalet aldığınız kişi, vekaletnameye aykırı gelebilecek şeyler istiyorsa, bu işlemleri gerçekleştirmeyin.
 • Yine özellikle satış işlemlerinde, teslim aldığınız tutarın, yaptığınız satışın ve bütün işlemlerin tapu vekaletine uygun şekilde yapıldığından emin olun ve belgelerle bu işlemleri destekleyin.

İki taraf için de geçerli bilgiler:

 • Vekaletnamede zaman aşımı yoktur. Bir kez süresiz verilen vekalet on beş yıl sonra bile kullanılabilir. Ancak her beş ya da on yılda bir vekaletin yenilenmesinde fayda vardır.
 • Taraflardan bir tanesinin iflas, ölüm ya da akıl sağlığını kaybetme durumlarından bir tanesini yaşaması durumunda vekalet sona erer
 • Vekil olan kişi vekaletten istifa edebilmektedir.
 • Her tapu dairesinde kabul görmesi için vekaletnameyi bağlı bulunduğunuz tapu dairesinden “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatmanız gerekebilir.
 • Vekaletname zarar görürse yenisini noterlikten temin edebilirsiniz.
 • Vekilin vekaletnamede olmayan yetkileri kullandığını tespit ederseniz hemen dava açmanız gerekir.

Eğer yukarıdaki bilgilere dikkat etmez ve tapu vekaletnamesini ciddiyetle düzenletmezseniz, noterden sonraki istikametinizin mahkeme olması olasıdır. Vekalet herkese verilmez. Eğer tapu vekaleti verdiğiniz kişi kötü amaçlı ise tapu vekaleti verme esnasında açık bıraktığınız bazı noktaları hedef alarak size zarar vermek isteyecektir.

Tapu Satış Vekalet Verme Ücreti 2021

Tapu vekalet ücreti 2021 yılında henüz zamlanmadı. 2021 yılında uygulanan noter ücret tarifesinin 2021 yılının Mart ayına kadar geçerlilik göstereceği biliniyor. Dolayısıyla 2021 Mart ayından önce tapu vekalet ücretine herhangi bir zam gelmesi beklenmiyor. Şu anda noterliklerde tapu vekalet işlemleri 90 TL ile 150 TL arasında değişen ücretlerle yaptırılabiliyor. Ancak genel vekalet vermeyi tercih ederseniz 200 TL ile 500 TL arasında ücret ödemeniz gerekebilir. Bu noktada verdiğiniz vekalet türünün önemi büyüktür. Notere gittiğinizde sadece yapılacak işlemle ilgili vekalet vermeniz hem noter masrafının düşmesine neden olacak, hem de sizin mağdur olmanızı engelleyecektir.

Noter Ev Satış Vekalet Ücreti 2021

Noter ev satış vekalet ücreti, diğer tapu satışlarında olduğu gibi 90 TL ile 150 TL arasında değişmektedir. Vereceğiniz vekaletin kapsamına göre tapu vekalet ücretinin artıp azalabileceğini lütfen unutmayın.

Avukata Vekalet Verme Ücreti 2021

Bu ücretin sıradan kişilere tapu vekaleti verme ücretinden farkı yoktur. Avukata verilen tapu vekalet ücreti 2021 yılında 90 TL ile 150 TL arasında değişmektedir. Tapu vekaletini profesyonel bir avukata ya da emlak danışmanına verebilirsiniz.

Vekaleti vereceğiniz kişi alanında profesyonel de olsa, noterde vekalet işlemini gerçekleştirirken vekaletin sınırlarını iyi belirlemenizi tavsiye ederiz. Çerçevesi net bir şekilde ifade edilmemiş vekaletler, profesyonel bir avukata ya da emlak müşavirine verilmiş olsa bile ileride birçok sorun yaşamanıza neden olabilir. Mahkemelerde bu durumun birçok örneği vardır. Vekalet sürecinden mağdur olan kişiler soluğu daha sonra mahkemelerde almak zorunda kalmaktadır.

Tapu Vekalet Ücreti 2021 Yılında Artacak Mı?

2021 yılının gelmesiyle birlikte enflasyon oranının zam farkı olarak birçok hizmete yansıması, tapu vekalet ücreti 2021 yılında zamlanacak mı sorusunu beraberinde getiriyor. Tapu vekalet ücreti şu an için 2021 Mart ayından bu yana değişmedi ve zamlanmadı. Ancak yeni noterlik ücret tarifesinin 2021 yılının Mart ayında zamlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yeni tarife kararını her sene Türkiye Noterler Birliği mart ayında veriyor ve verilen karar bir sene geçerli oluyor.

Eğer tapu ile ilgili vekalet vermeniz gereken bir konu varsa bu vekalet işlemini şu anda yapmanız sizin için daha karlı bir hareket olabilir. Çünkü yeniden değerleme oranı kapsamında tapu vekalet ücretlerinin Mart 2021 tarihinde en az %20 civarı artış göstermesi bekleniyor. Her ne kadar tapu vekalet ücreti, genel vekalet ücretine göre oldukça uygun fiyatlı olsa da, zam uygulanmadan tapu vekalet verme işlemini gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *